17. dubna 2012 –– technika –– Jakub Sochor

Francouzský Citroën je léta řazen mezi významné subjekty v oblasti kreativní a pokrokové tvořivosti. Nejinak je tomu v případě koncepčního modelu Numéro 9, jehož produkční verze dovrší prestižní modelovou odnož značky se zkratkou DS ve znaku. Vize bude představena na pekingském autosalonu.

Kreace dosahuje pozoruhodných rozměrů, které lze označit za jeden z aspektů atypičnosti celého automobilu. Na délku měří 4,93 metru, na šířku 1,94 metru a na výšku jen 1,27 metru. Překvapí zvláště poslední údaj, který je jedním z hlavních faktorů, které jsou důležité pro dynamiku výsledného dojmu.

Samotné tvarosloví dává najevo estetické kroky budoucnosti Citroënu. Podstatou přídě je osobitá kompozice, jež se skládá z masky pod průhledným krytem. Ta je zakomponována do chromovaného dílu, který výrazným způsobem zasahuje do světlometů. Tím také určuje poměr jejich plochy, jenž ovlivňuje výslednou optiku.

Výrazná originalita panuje v boční části progresivního automobilu, kde je veškerá hmota rozčleněna na dva karosářské prostory. Nejde tedy o tradiční sedan, z jehož prostředí se Numéro 9 jasně vymezuje. Plastické vlny jsou jedním z charakteristických prvků profilů vozidel řady Different Spirit a nutno říci, že obdobné vizuální elementy nechybí ani zde. Nacházejí se zejména v oblasti prahů, kde jsou zušlechtěny chromovanou lištou. Výrazný zjev umocňují litá kola pestrého a avantgardního ztvárnění, která mají nejen estetické, ale také aerodynamické vlastnosti.

Patrně nejkreativnější částí exteriéru vize je jeho zadní část, která není zakončena třetím karosářským prostorem pro zavazadla. Místo toho pracuje se sportovními tvary, v jejichž podstatě můžeme vypozorovat určité znaky koncepčního modelu Metropolis z roku 2010 (zvláště v zóně mezi svítilnami a orientaci zlomu ploch v tomtéž prostoru). Lampy studie Numéro 9 jsou ostré a dramatické, přičemž ukrývají progresivní optiku.

Svérázné karosářské postupy pokračují v oblasti střechy. Ta je sama o sobě plynulá a velmi jemná ve svém projevu. Je však zpestřena spoilerem, který této části automobilu dominuje. Zajímavostí je, že jde o díl, jenž je plně integrován do celku, neboť navazuje na střešní linku a opticky ústí v A-sloupcích. Další specifikum představuje vzor, jímž je střecha zdobena. Ten se opírá o ušlechtilý motiv známý z celé řady DS.

Souběžně s charakteristikou designu je třeba konstatovat, že označení DS nevyjadřuje přímou návaznost na původní automobil téhož jména (byť jiného významu) z roku 1955, jenž započal modelovou linii, které je Numéro 9 pomyslným reprezentantem. Jedním z osobitých rysů této řady je fakt, že nový model pranic nenavazuje na svého předchůdce.

Citroën Numéro 9 jakožto předobraz DS9 je více než důstojným pokračovatelem vrcholu modelové nabídky francouzské značky. Avšak použití zkratky DS lze v jeho případě považovat za pozoruhodné vyjádření úcty k historii. Byť může některými prvky odkazovat na kultovní vůz padesátých let minulého století, jedná se o zcela nový automobil s nulovými vazbami na minulost. Jako každý velký Citroën jde tedy o čistě futuristické dílo.

DesignVid.cz nabízí video Citroën vyrobil 200 000 vozů řady DS za dva roky

Čtěte všechny články na téma Citroën

Foto a zdroj: Citroën