31. března 2016 –– technika –– Jakub Sochor

Mnichovský výrobce BMW slaví sto let existence. Při příležitosti významného výročí byl během jubilejní konference představen koncepční vůz s názvem Vision Next 100, jehož řídící systém umožňuje řidiči buď zcela samočinný, nebo klasický způsob řízení. Vůz představuje originální předvoj možných automobilových inovací v tomto století.

Karoserie koncepční studie o délce 4,90 metru a výšce 1,37 metru je syntézou prvků, jež známe z kategorie kupé, a objemového řešení tradičních vozidel typu sedan. Konvenční přední reflektory byly nahrazeny dvěma dvojicemi svislých linek, naproti tomu koncová světla evokují soudobou tvarovou praxi – tvoří je křivka, jež svým proměnlivým průběhem opisuje plastický objem zadních partií.

S výrazně progresivním tvaroslovím designu však kontrastuje maska, jejíž vertikální směrová orientace dává vzpomenout na klasické automobily BMW, které se takto uspořádaným čelním vstupem vyznačovaly. Výrazné přední čelo, pro jehož dva otvory se vžilo označení ledviny, tak nabývá výrazně symbolického významu, neboť je citlivě provedeným historickým odkazem, vsazeným do celku s výrazně vrstvenými hmotami.

Volba exteriérového laku, jímž je měděný odstín, není náhodná – má totiž vyjadřovat úmysl tvořit automobily technicistní a přitom plně ztotožněné s řidičem. Paralela mezi člověkem a vozidlem je rozvinuta rovněž v kabině. Ta je zpřístupněna skrze automaticky otvíratelné dveře, přičemž nástup do interiéru usnadňuje flexibilní volant, který se v případě potřeby přesune do společné roviny s přístrojovou deskou.

Patrně nejvýraznějším specifikem, jímž se nový koncepční vůz vyznačuje, jsou blatníky s proměnlivou šířkou. Změní-li řidič směr jízdy, nedojde ke klasickému natočení kol, nýbrž k vysunutí celé plochy blatníku zvoleným směrem. Z příslušných partií se tak stává organická skulptura, jejíž působivost nemá obdoby. Nadto přispívá příkladné aerodynamice, jež je vyjádřena koeficientem odporu vzduchu 0,18.

Čtěte další články na téma autoBMW

Foto a zdroj: BMW