27. října 2022 –– události –– Ondřej Krynek

V nedávno nově otevřené Kunsthalle Praha byla v polovině října otevřena výstava Invisible Forces, která byla zahájena během Signal Festival. Expozice nabízí tvorbu šestice českých umělců, kteří ve své tvorbě zkoumají koexistence organických forem života. Do 21. listopadu je možné prohlédnout si několik projekcí a dalších digitálních instalací poukazující na křehkost přírody i v digitální době.

„Okolní svět a příroda reprezentují prostředí (environment), s nímž se běžně setkáváme. Jsme jeho součástí, společně tvoříme systém propojených blízkostí, které v průběhu času postupně vnímáme a integrujeme do našeho vědomí. I přes možnost nahlédnout do těch nejjemnějších detailů nejsme schopni život na Zemi pojmout v celistvém měřítku; jednotlivé prožitky dokážeme zachytit pouze fragmentárně. Zažité hranice jsou překračovány, z oblasti poznaného a představitelného se posouváme do doposud zcela nepoznaných sfér. Stejně tak dochází k nalézání analogických přístupů v nových formách a v jinak nastavených vztazích,“ uvádí kurátorka výstavy Iva Polanecká.

„​​​​​​​Se zrychlující se degradací životního prostředí současně přichází nový intelektuální, etický a regulační tlak, který vyžaduje uznání křehkosti přírody a převzetí odpovědnosti za její zachování pro budoucí generace. Napodobování a využívání fascinujících procesů pozorovaných v živém světě, tedy přistupování ke světu pomocí biologie (biodesignu), předznamenává, jaký druh konsilience napříč obory nám může přiblížit nové možnosti řešení naléhavých situací. V konečném důsledku nám pozorování funkčních principů přírody pomáhá lépe porozumět roli a konceptu identity, kterou jakožto lidé v ekosystému zastáváme,“ dodává.

Čtěte další články na téma výstavapříroda

Foto a zdroj: Kunsthalle Praha