29. září 2015 –– události –– Jitka Prokopičová

Na mezinárodní přehlídce designu Design September v Bruselu se mezi stovkou účastníků z celého světa představují také studenti UMPRUM. V Pražském domě jsou do 30. září k vidění vítězné práce z projektu Pro lepší město. Na výstavě jsou prezentovány studie, 3D modely i prototypy k některým návrhům městského venkovního mobiliáře.

Iniciativa Pro lepší město vznikla za účelem oživení veřejné debaty o současné podobě venkovního mobiliáře hlavního města Prahy. “Městský mobiliář je nedílnou součástí veřejného prostoru, v Praze ale nikdy neměl ucelenou podobu reflektující estetickou i funkční potřebu města a jeho obyvatel. Současná podoba mobiliáře navíc přispívá k dělení Prahy na historické centrum s jednotným mobiliářem a periferii s nevzhlednými a zdemolovanými koši, zastávkovými přístřešky a lavičkami,” vysvětluje Michal Froněk, vedoucí ateliéru Produktového designu na UMPRUM.

Nové návrhy vycházejí ze semestrálních prací českých studentů designu a vybírali je přední světoví i čeští návrháři. Pro vypracování prototypů nového mobiliáře se spojilo renomované designové studio Olgoj Chorchoj s českým výrobcem mobiliáře Mmcité vedeným designéry Davidem Karáskem a Radkem Hegmonem.

Zadání pro studenty spočívalo ve vypracování venkovního mobiliáře, který bude reflektovat aktuální potřeby Prahy jako rozvíjející se metropole s cenným historickým jádrem. Zastávkové přístřešky, odpadkové koše i lavičky patří mezi základní estetické prvky tohoto systému a studenti je navrhovali nejen pod odborným vedením pedagogů školy, ale i externích konzultantů na statiku, osvětlení a technologie výroby. Mezi externí konzultanty patřil například významný světový designér Arik Levy působící v Paříži.

Odborná porota ve složení Adrian Peach (britský designér působící v Berlíně) a David Karásek (Mmcité) nakonec vybrala z celkem 30 předložených návrhů jako vítěznou práci studentů Eduarda Herrmanna a Matěje Coufala. Ústřední inspirací vítězného návrhu se stala řeka Vltava, odjakživa nedílná součást Prahy utvářející výrazně charakter města, které zdobí snad všechny významné architektonické styly. Návrh má působit sice konzervativně, přitom však spontánně a nenápadně tak splynout s městem.

Cílem studentů a autorů tohoto návrhu je nabídnout obyvatelům i návštěvníkům Prahy moderní provedení městského mobiliáře s vysokou užitnou hodnotou. “Cílem nebylo vytvořit futuristický návrh městského mobiliáře pro Prahu, ale praktický a elegantní prvek, který doplní veřejný prostor,” řekl Eduard Herrmann, spoluautor vítězného návrhu. Pro výrobu jednotlivých konstrukčních prvků proto autoři zvolili tradiční technologický postup odlévání, který má opět připomínat Vltavu a její plynutí městem.

Čtěte další články na téma výstava

Foto a zdroj: Prague HouseMmcité