6. února 2016 –– události –– Jakub Sochor

Dne 9. února bude v Galerii Architektury Brno zahájena výstava s názvem Veřejné proStory – Příběhy místa, která se zabývá problematikou veřejných prostorů a možností jejich financování ze soukromých zdrojů. Akce, jež porovnává různé přístupy financování a srovnává jejich klady i zápory, bude tvořena pracemi vzniklými v rámci výzkumu Fakulty architektury VUT v Brně.

Podtitul výstavy zní POPS versus BID: veřejný prostor v soukromém vlastnictví, z čehož vyplývá, že předmětem srovnání budou dva svébytné pohledy na alternativní financování veřejných prostor, jež jsou podporovány financemi ze zdrojů soukromého sektoru. Jedná se o veřejná prostranství v soukromém vlastnictví (z anglické zkratky POPS – Privately Owned Public Spaces) a oblasti zlepšené obchodem (BID – Business Improvement Districts).

Cílem akce je objektivně porovnat tyto dva přístupy, nastínit jejich přínosy i negativní dopady a souběžně s tím hledat odpovědi na otázku, zda jsou tyto principy vhodné pro naše podmínky. Jde o zásadní téma, neboť veřejné prostory jsou místem, které se podílí na utváření městského života a jejich kvalita přispívá ke spokojenému městskému životu obyvatel. Proto je třeba hledat alternativní způsoby jejich financování, vzhledem k dlouhodobému nedostatku veřejných zdrojů.

Výstava sleduje devět témat, která jsou analyzována prostřednictvím dvou výše nastíněných druhů financování: Vznik, Princip, Vzhled, vyBavení, Pravidla, Úspěch, Komunita, Propagace a Finance. Jak již bylo řečeno úvodem, téma výstavy bude demonstrováno na dílech, jež vznikla jako součást specifického výzkumu Fakulty architektury VUT v Brně.

Autorský tým akce, jejímiž kurátory jsou Gabriel Kurtis a Martin Enev, tvoří Markéta Čermáková a Zdeňka Strašilová. Výstava bude zahájena v úterý 9. února 2016 v 18 hodin v prostorách Galerie Architektury Brno (na Starobrněnské 18) a bude otevřena denně od 10 do 18 hodin, a to až do 4. března letošního roku. Vstupné na akci je dobrovolné.

Čtěte další články na téma výstavaurbanismus

Foto a zdroj: Galerie Architektury Brno