20. března 2009 –– události –– Ondřej Krynek

Slavnostním vyhlášením a předáním cen Olověný Dušan 2009 byla zahájena ve Veletržním paláci v Praze stejnojmenná výstava. Ta na desítkách výstavních panelech představuje práce nominovaných a oceněných studentů a ateliérů Fakulty architektury ČVUT, mezi něž byly ceny Olověný Dušan rozdány.

Národní galerie v Praze ve Veletržním paláci hostila ve středu zahájení výstavy Olověný Dušan 2009 a slavnostní vyhlášení stejnojmenných cen. Šestnáctý ročník opět udílel prostřednictvím poroty ceny ateliérům a studentům na pražské Fakultě architektury ČVUT.

Porota skládající se z Petr Volf, Jan Línek, Markéta Cajthamlová, Ondřej Hofmeister a Miroslav Holubec se shodla, že cenu Olověný Dušan v kategorii Nejlepší ateliér výjimečně získají díky kvalitám všechny čtyři ateliéry, které vede Miloš Florián, Jan Bočan, Jan Šépka a Petr Hájek, Jano Stempel a Ondřej Beneš.

V kategorii Nejlepší studentský projekt bylo vybíráno z 800 projektů, z nichž jen dvacet postoupilo do užšího výběru a typicky deset projektů bylo nominováno na cenu. Z nich následně porotci vybírali tři vítěze olověného Dušana 2009, kterými se stal Ondřej Otýpka s mrakodrapem Tensegrity Tower, Tomáš Beránek s Muzeum roku 89, Martin Chlanda a Vojtěch Sigmund.

Rozsáhlá výstava bude až do 18. dubna na desítkách výstavních panelech představovat nominované a oceněné studentské projekty ze všech ateliérů. Mezi mnoha kvalitními a nápaditými řešeními se mohou návštěvníci pokochat i reálnými modely návrhů, které jsou konstrukčně často velmi pozoruhodné.

Foto: Ondřej Lazar Krynek
Zdroj: Olověný Dušan