15. září 2017 –– události –– Ondřej Krynek

Český design zamířil do Londýna, kde se od soboty 16. září do neděle 24. září představí tvorba studentů Ateliéru keramiky a porcelánu na UMPRUM v rámci výstavního projektu Bohemian Mud. V expozici najdeme materiálové a technologické experimenty od desítky mladých designérů.

„Výstava Bohemian Mud je umístěna do atraktivní lokality Brompton Design District (South Kensington) a představí nedávné práce studentů Maxima Velčovského a Milana Pekaře, vedoucích ateliéru. Expozice postihuje široké spektrum přístupů a zachycuje výraznou tendenci uchopit materiál keramiky a porcelánu v jeho nejširší škále a možnostech. Zároveň reflektuje současnou situaci českého keramického průmyslu a tvorby,“ uvádí zástupci školy k výstavě.

„Motivem, který se více či méně prolíná všemi pracemi je křehkost keramiky, ve které se odráží i křehkost světa jejích autorů. Mladí keramici musí čelit technickým i ekonomickým změnám, změnám hodnot i vytrácející se reprezentativní funkci. Napětí mezi řemeslem a průmyslovou výrobou nabývá nových podob. Při výrobě a navrhování je nutné zohledňovat podmínky produkce a distribuce. Navzdory těmto nesnázím tuzemské keramické podniky nadále fungují a zároveň se rozvíjí možnosti kýžené vlastní ateliérové tvorby s odbytem u sběratelů z celého světa,“ přibližují významné sdělení výstavy Bohemian Mud její kurátoři vedoucí ateliéru Maxim Velčovský a Vojtěch Märc.

Čtěte další články na téma výstava a porcelán

Foto a zdroj: UMPRUM