28. května 2009 –– události –– Ondřej Krynek

Šéfredaktor časopisu A10 a kurátor Hans Ibelings zahájil svou přednáškou výstavu Horror Vacui, která představuje osmnáct současných nizozemských architektonických studií a jejich pohled na zahušťování měst a starších oblastí. Mezi studii najdeme velká jména jako OMA, MVRDV, UNStudio, NL Architects a mnohé další.

Netradiční lehká konstrukce, tvořící malé bludiště, zaplnila až po okraj pražskou Galerii Jaroslava Fragnera. Zahájena v ní byla totiž putovní výstava Horror Vacui s podtitulem Děs prázdnoty – Urbanistické imploze v Nizozemsku. Ta prezentuje ukázky řešení z měst jako Amsterdam, Eindhoven, Maastricht, Rotterdam, Utrecht a další.

Představovány jsou projekty předních a většinou světově známých architektonických studií, které doplňují další jako West 8, Wiel Arets Architects, S333, KCAP, Jo Coenen a další. Výstavní prostor zaplňují velkoformátové tisky s fotografiemi realizací a vizualizacemi navrhovaných řešení i velké množství modelů, které objekty a jejich okolní zástavbu lépe přibližují. Vybrané projekty jsou velmi různorodé a tak jsou k vidění řešení pro obytné, společenské i kancelářské objekty i například universitní kampusy a to nejen na periferiích, ale i v původních centrech.

Mezi mnoha vystavovanými zaujmou známé realizace jako urbanistické řešení města Almere od OMA, bytové domy v Amsterdamu od MVRDV, seskupení několika domů v Lelystad od West 8, obnova rotterdamských doků od JHK, univerzitní kampus v Utrechtu od OMA nebo futuristická protihluková bariéra na dálnici A2 u Amsterdamu od ONL. Výstava Horror Vacui potrvá v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze do 20. června.

Foto: Ondřej Lazar Krynek
Zdroj: Galerie Jaroslava Fragnera