16. července 2019 –– události –– Ondřej Krynek

V českobudějovické Galerii současného umění a architektury probíhá výstava Mental Relief neúnavného experimentátora a uznávaného architekta Zdeňka Fránka. Až do 25. srpna je možné zhlédnout výstavní projekt čítající poslední projekty. Neukazuje je jen jako architektonická díla, ale také jakýsi reliéf podobně jako v sochařském umění.

„Prostor vytvářím zevnitř, představuji si, že jím procházím. Jako když hrnčíř vytváří svoje dílo zvnějšku a dává mu formu, tak to dělám stejným způsobem zevnitř. Ostatně dříve jsem tvořil stavby tak, že jsem je točil na hrnčířském kruhu. Stavím dům v představách kolem sebe a v duchu procházím prostorem. Přemýšlím jakou mu dát myšlenku a pak teprve to začnu kreslit. Takže mám dům nejprve vymyšlený v hlavě a pak jej začnu formovat,“ říká Zdeněk Fránek, který je mimo jiné i autorem i Stezky v oblacích.

„Zcela nový výstavní projekt Mental Relief vychází z několika posledních Fránkových děl. Představuje výzkum možností zobrazení tradičního reliéfu jako klasické sochařské formy v architektuře a rozšiřuje spektrum možností jeho vnímání. Na jednu stranu pracuje s klasickým reliéfem, zde využitým pro zobrazení architektonického modelu, jeho intuitivně vybraných segmentových řezů stavební strukturou, na stranu druhou jako mentální stenograf vpisující do pevné matrice osobní intimní sdělení. Stavební konstrukce je zde použitá jako čivá plocha ponechávající na svém reliéfním povrchu záznam události,“ dodává kurátor výstavy Michal Škoda.

Čtěte další články na téma Zdeněk Fránekvýstava

Foto: Fránek Architects
Zdroj: Dům umění České Budějovice