15. září 2020 –– události –– Ondřej Krynek

DSC Gallery v Praze zahájila výstavu Poslední práce, na které výtvarník David Černý přináší své pojetí mužských a ženských pohlavních orgánů. V expozici najdeme sochy i plastiky s nerealistickými či naopak příliš realistickými tvary. Nechybí humorné, ale i zcela seriózní ztvárnění hodné prestižních světových galerií. Je tedy jen na divácích, jak výstavu přijmou.

„Vystavená díla, nejrůznější zobrazení ženského a mužského pohlaví, přirozeně nepředstavují nějaké radikální objevení zcela nového tématu. Právě naopak. Spadají do tisíciletého kulturního vývoje zobrazovaní pohlavních orgánů. Jejich význam je tedy právě v tom, že se odkazují k těmto zcela klíčovým otázkám. Ty mají kromě uměleckého i zásadní společenský dosah a vliv. Vedle smrti je to právě sexualita či erotika, která často tvorbu inspiruje a ovlivňuje. Nejstarší dochovaná figurální umělecká díla, sošky tzv. Venuší mají pohlavní orgány, jejich velikost i tvar je z dnešního pohledu až komický, blízký karikatuře. Jakkoli dobře víme, že jejich význam je spojen s tehdejšími kulty a vírou, že reflektují plodnost, jak v individuální, tak v přenesené formě i v té kolektivní. Přesto nechápeme, respektive ani nemůžeme plně pochopit, jejich tehdejší závažnost a hluboký význam, víru i uctívání. K výrazným Venuším také záhy přibyly i zobrazení Priapa se ztopořeným penisem,” uvádí kurátor výstavy Otto M. Urban.

„Co nám tedy vystavená díla o současném stavu říkají? Pro fanoušky penisů, machisty a mizogyny to nedopadá dobře. Symbol mužství je vlastně komicky trapný, naddimenzované penisy bezcílně naráží na cokoli, co se jim dostane do cesty. Svou tupostí vzbuzují zasloužený posměch. Ponorka, ani svou velikostí, pocit nepatřičnosti a téměř soucitu nezmění. Série vagín je oproti tomu blýskavě sebevědomá, svým formátem i zpracováním tak penisy zcela zastiňují. Jsou to oltářní fetiše vzývající krásu tvaru i sofistikovanou technologii, nedostupný ideál, který se ale mění i v nekompromisní zrcadlo, v stín stínu, jenž mizí v nicotě. Svět od doby hliněných Venuší urazil dlouhou cestu, která je plná zvratů, její jednotlivé kapitoly si protiřečí, napadají se, vysmívají se vzájemně i se ostře odmítají. Přirozeně se mění konkrétní společenská optika, od té ostře prudérní po zhýrale libertinskou. V některých obdobích bylo téma sexuality a erotiky silně zpolitizováno a netolerance vedla až ke kriminalizaci v zobrazování sexuality, či dokonce ke stíhání těch odlišných. Otevřené zobrazení pohlavních orgánů je vždy dobrým indikátorem společenské tolerance, dialogu o tom, kdo jsme a jak se vztahujeme k sobě samému i ke svému okolí,” dodává s tím, že výstava je otevřena do 9. října.

Čtěte další články na téma výstava

Foto a zdroj: DSC Gallery