26. března 2021 –– události –– Ondřej Krynek

I přes probíhající pandemii a zavřené galerie v celé České republice byla v Galerii Jiřího Trnky v Plzni nově nainstalována výstava Designéři, která ukazuje práce designérů z Unie výtvarných umělců Plzeň a studentů dvou plzeňských uměleckých škol Sutnarky a Nerudovky. Otevřena bude do 2. května.

„Výstava spojuje mladé studující designéry ze střední a vysoké umělecké školy a designéry z UVUP, vzniká zde zajímavý designérský generační kontrast. Dochází zde k propojení staré školy designérů a nové nastupují vlny. Zdokumentován je zde například návrh cigaretového stoje z roku 1968, designérky Marie Kasalické. Model byl celý postaven ze sádry, což byl v té době klasický postup při tvorbě návrhu. Zajímavé jsou také dobové návrhy židlí designéra Vladimíra Hrubého a nesmíme zapomenout na vítězné návrhy rekonstrukce pražského metra od designéra Františka Pelikána, jenž byly realizovány v roce 1994,“ uvádí kurátorka výstavy Anna Arnetová.

„Práce studentů Sutnarky představují ucelený soubor ptačích budek. Studenti z atelieru Jana Korabečného měli za úkol navrhnout a vyrobit funkční budku pro vybrané druhy ptáků. Na plakátech představují také základní životní podmínky a prostředí vybraného ptactva. Studenti ateliérů Nerudovky se zde prezentují převážně interiérovým designem. V čele jejich prací stojí toaletní stolek Pop. Designově výrazná je také židle inspirovaná japonským skládáním papíru s názvem Origami Bird, jejíž bok je tvořen vzorem origami ptáka,“ dodává s tím, že doufá, že výstava bude brzy otevřena pro veřejnost nebo prodloužena tak, aby ji veřejnost mohla zhlédnout.

Čtěte další články na téma výstava Plzeň

Foto a zdroj: archiv a Anna Arnetová