25. října 2021 –– události –– Ondřej Krynek

Na konci září byla v Retromuseu Cheb výstava s názvem Kaleidoskop vkusu a podtitulem Československá bižuterie na výstavách 1948–1989. Až do konce února 2022 je možné si zde prohlédnout luxusní československou bižuterii ze světových výstav z doby budování socialismu. Velká část exponátů pochází z Jablonce nad Nisou a místního muzea.

„Československá bižuterie, která navazovala na svou slavnou jabloneckou tradici, byla v období let 1948–1989 skutečným fenoménem. Výstava se zabývá tématem, které je v tomto období nedílně spjato s její produkcí – prezentací bižuterie na výstavách a veletrzích spotřebních výrobků. Československé bižuterní podniky se pravidelně účastnily celé škály výstav a veletrhů v tuzemsku i zahraničí,“ uvádí výstavu organizující výstavu v Chebu.

„Hlavním odbytištěm pro ně sice byly zahraniční trhy, ale přesto byla účast na tuzemských veletrzích a výstavách důležitou součástí podnikové prezentace, která byla navíc programově politicky žádána. Pro tuzemské zákazníky a především zákaznice, byly příležitostí k atraktivní podívané i nákupu v doplňkovém prodeji. Rozsahem expozic jsou nejvýznamnější výstavy bižuterie, které byly od roku 1959 pořádány v Jablonci nad Nisou s tuzemskou účastí a v letech 1965–1987 na mezinárodní úrovni. Zmíněné výstavy se od ostatních prezentačních akcí lišily velkým rozsahem a zejména výstavním charakterem, v němž mnohdy převládalo výtvarné pojetí instalace nad prezentací samotných exponátů,“ dodávají.

Čtěte další články na téma výstavaretro

Foto: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Zdroj: Retromuseum Cheb