15. ledna 2010 –– umění –– Eva Švrčková

Do 30. ledna je možné u našich západních sousedů vzhlédnout dílo současného  britského výtvarníka Tobyho Zieglera. Berlínská galerie Max Hetzler zapůjčila umělci svůj prosvětlený interiér, pro prezentaci rozměrných obrazů, koláží i 3D objektů, ručně stvořených, avšak vycházejících z počítačových předloh.

Osmatřicetiletý výtvarník Toby Ziegler, rodák z Londýna, v němž žije i tvoří, doposud neměl samostatnou výstavu blíže naším hranicím. Útočiště mu poskytly industriální prostory moderní galerie Max Hetzler, která se nachází v severní části Berlína. Tato galerie se může pyšnit množstvím ikon současného světového umění jako je například Frank Nitsche, Jeff Koons, Christopher Wool nebo Yves Oppenheim.

Tvorba Tobyho Zieglera z posledního tvůrčího období pramení v počítačových přípravách. Ty mu pomáhají posunout jeho dílo do nové, digitální podoby. Přestože náměty jsou čistě klasické, ve ztvárnění autora se i obyčejný motiv krajiny, zátiší nebo postavy dostává do nové abstraktní formy. Toby Ziegler si osvojil vlastní vyjadřovací jazyk, který se hlavně v malbě vyznačuje opakujícími se geometrickými vzory, romantickými asociacemi a omezenou barevnou škálou. Podstatným prvkem je rovněž moment propojení.

Největší část výstavy zastupují malby. Představují přetvořené konstrukce krajin se zamračenou oblohou, které v sobě ukrývají zašifrované obrysy postav i skupinových portrétů jako například Sigmunda Freuda a jeho matky nebo Umění ponořování. Tyto prvky jsou z části rafinovaně překryty sítí geometrických vzorů. Na své malby autor navazuje drobnou skupinou koláží, rovněž velkolepých rozměrů, které se s oleji tematicky shodují. Tyto práce vznikly navrstvením několika trhaných a digitálně potištěných papírových plánů.

Návštěvníky galerie však na první pohled upoutají světlé sochařské objekty, které dobře komunikují s obrazy na stěnách a harmonicky vyvažují celou expozici. Sochy, vytvořené z množství hliníkových trojúhelníků, též nezapřou inspiraci ve figurativních kompozicích.

Galerie Max Hetzler svou aktuální výstavou bezpochyby přesvědčí, že Toby Ziegler svým stylem, technickými principy i myšlenkovými pochody, představuje důležitý článek v moderním světovém umění. Výstava trvá jen do 30. ledna a galerii najdete nedaleko centra Berlína na adrese Oudenarder Straße 16.

Foto a zdroj: Max Hetzler