2. května 2011 –– umění –– Eva Ječmínková

Sochařská kompozice Subdivision: Ornamented Columns prezentovaná výpočetním architektem Michaelem Hansmeyerem na švýcarské Vernissage of Beyond Rational propojuje antické vzory a principy iteračních algoritmů. Pilíře s detailně propracovaným systémem ornamentů mluví vlastním jazykem vyjadřujícím splynutí uměleckého a exaktního přístupu v novou architektonickou formu.

Modernizaci tradičních sloupů podmiňuje přítomnost dvou procesních fází – počítačové vizualizace v prvním a reálné zhotovení prototypu v druhém kroku. Náročné programátorské výstupy, jejichž základní předlohou jsou přísné limity dórského slohu, spočívají v opakovaném dělení procesů speciálně vyvinutých společností Pixar.

Výsledné objekty vyřezané podle složitého návodu do 2 700 vrstev zašedlého kartonu o šíři jednoho milimetru dosahují výšky 270 centimetrů a váhy okolo 900 kilogramů, díky čemuž působí velmi hodnověrně. Exponáty proporcionálně inspirované mužským, robustním a důsledným dórským řádem jsou zjemněny pestrou mozaikou tvarů a struktur poukazujících místy na ženský, uvolněnější a zdobnější iónský styl.

Složené oči hmyzu, spřádané pavoučí sítě, houbovitá a kostěná tělní tkáň, listy masožravých rostlin, mušle a lastury, kůže varana komodského, drsné žraločí zuby, krajkové i krápníkové motivy, vzhled broušeného skla – všechny tyto výjevy může pozorovatel při zapojení fantasie v sochách odhalit.

Michael Hansmeyer je výraznou tvůrčí osobností, perfekcionalistickým sochařem, stavitelem a programátorem využívajícím matematických funkcí pro neobvyklé designové koncepty, ve kterých jsou komplikované virtuální animace obrazem skutečnosti. Vystudoval architekturu na columbijské universitě v New Yorku a dříve pracoval ve významných kancelářích McKinsey & Company, J.P. Morgan a architektonickém studiu Herzog & de Meuron.

V současné době působí Hansmeyer ve skupině CAAD architektonického oddělení ETH v Curychu. V ohnisku Hansmeyerovy práce ční oblíbené téma platónské geografie (Platonic Solids) a obecně starořecké náměty, jejž ve vazbě na nejnovější ICT trendy posouvají hranici uměleckého světa dále.

Foto a zdroj: Michael Hansmeyer