28. srpna 2013 –– umění –– Šimon Jiráček

Jihoafrický fotograf Dillon Marsh vydal kolekci fotografií Landmarks, které upozorňují na netradiční okolní subjekty. Každé odvětví má společnou tématiku, která na diváka působí jako dobře utříbený celek. Jeho tvorba se vyznačuje především jednoduchostí. Ta v samostatném podání každé fotografie skrývá nádech, viditelný pouze v rámci celku.

Každá kolekce fotografií se skládá zpravidla ze sedmi až šestnácti fotografií. Vyznačují se jednotným prvkem, který je ve většině případě vycentrován. Snímek je desaturován do hodnot, aby tento prvek maximálně splýval s okolím. Jeho význam si uvědomí divák až po shlédnutí celé kolekce. Myšlenka, úžasný cit fotografa a dlouhodobé vyhledávání těchto míst tak dohromady vytváří celek, který svou jedinečností nemá obdoby.

Častým předmětem snímků jsou osamocené stromy v pustém okolí, nebo člověkem vytvořené významné orientační body, které zastávají ve svém prostředí stejnou roli, jako zmiňované stromy. Každá fotografie tak spojuje jedinečný prvek společně s kontrastním okolím, které ho obklopuje. V jednom případě se jedná o přírodou vytvořené prostředí, ve druhé prostředí v režii člověka.

Autor se svojí tvorbou snaží přimět jedince k zamyšlení se nad tématem vztahu právě člověka a jeho vliv na okolí. Seskupením fotografií umocňuje dojem z běžně přehlížených věcí, které nás obklopují. Snahou tak není upozornit na nevhodnost lidského zásahu do panenského prostředí přírody. Tvorbou pouze vytváří impuls a je na každém, jak se k věci postaví.

Marsh vystudoval univerzitu ve Stellenboschi v Jihoafrické republice. Fotografii se věnoval již v průběhu studií, avšak jeho jméno se stalo známým až po první výstavě v roce 2008. Po pěti tuzemských výstavách se jeho tvorba dostává přes Gibraltar do galerií v Nizozemsku, Švýcarsku a Portugalsku, kde se mu dostalo světové pozornosti.

Čtěte další články na téma fotografieJAR

Foto a zdroj: Dillon Marsh