10. března 2019 –– umění –– Ondřej Krynek

Nizozemští architekti z ateliéru OMA ve spolupráci s designéry z ateliéru Inside Outside vytvořili pro nadaci Ethar Foundation instalaci na oslavu šlechetnosti. Z celkem 1 680 hliníkových sloupů různé velikosti bude v Dubaji stát venkovní veřejně přístupná kompozice nazvaná Ethar.

Sloupy v průřezu s tvarem trojúhelníku budou soustředěny okolo volného obdélníkového prostoru ve středu instalace, který bude sloužit jako malé náměstí. Sloupy mají mít různou výšku a vztyčeny ze země v liniích, jenž jsou inspirovány magnetickým polem. Na výstavbu má být použit pouze jediný materiál to recyklovaný hliník. V noci budou sloupy osvětleny a celý projekt tak dostane nový rozměr.

Instalace Ethar má být umístěna na pláži Jumeirah na jediném místě, ale některé sloupy by dále měly být jako torza vztyčeny i u dalších kulturně důležitých objektů jako připomenutí samotné instalace. Nadace celým projektem chce oslavovat významné osobnosti arabského světa a vyprávět prostřednictvím nich příběhy arabských učenců, vědců a myslitelů.

Čtěte další články na téma OMAinstalace

Foto a zdroj: OMAInside Outside