11. února 2022 –– architektura –– Ondřej Krynek

Nevábně vypadající a po mnoha stránkách zanedbaná křižovatka U Bulhara by se měla proměnit. Rušná křižovatka s tisíci auty denně zůstane, ale prostor pod mosty bude osvětlen a vznikne zde posezení, pruhy pro cyklisty i galerie centra Naděje, která prostor již částečně využívá. V důsledku by se mělo zlepšit i propojení centra města se Žižkovem. Řešení navrhl ateliér RSAA.

„Na dané místo máme již dlouhá léta uzavřenou smlouvu s denním centrem Naděje, které pomáhá lidem bez domova. Vím, že zde byly v minulosti snahy o zrušení tohoto nízkoprahového centra nebo jeho přesunutí. S ohledem na blízkost problematické oblasti hlavního nádraží si ale myslím, že toto zařízení je právě v této lokalitě potřebné. Nicméně vnímáme, že se nenachází v optimálním stavu, a to především s ohledem na činnosti centra a také jeho nejbližšího okolí. Proto jsme se rozhodli toto místo revitalizovat a přispět tak k vyšší kvalitě nabízených služeb,“ popisuje radní Jan Chabr.

„Věřím, že navržené úpravy přispějí k destigmatizaci místa i služeb, které jsou zde poskytovány, a že centrum služeb U Bulhara se stane synonymem pro kultivované, moderní zdravotní a sociální služby pro nejvíce vyloučenou skupiny obyvatel Prahy, jakými jsou lidé bez domova. Bez nízkoprahových služeb chránících veřejné zdraví stejně jako zdraví jednotlivců se v centru Prahy neobejdeme a já považuji za velmi důležité zajistit pro pracovníky, klienty i místní obyvatele důstojné, bezpečné a příjemné prostředí odpovídající 21. století,“ říká radní Milena Johnová.

Čtěte další články na téma bydleníbydlení

Foto: RSAA
Zdroj: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy