8. března 2022 –– architektura –– Ondřej Krynek

Dánský architektonický ateliér vyhrál mezinárodní soutěž na přestavbu již nevyužívané tiskárny v centru německého města Kiel. Konverzí a dostavbou původních několika budov vznikne multifunkční komplex budov. Design budov je inspirován místními historickými objekty. K výstavbě bude z velké části použito dřevo.

Více než 100 let sídlí vydavatelství Kieler Nachrichten v centru města, v historické části, kde zabírá celý městský blok. Aktuálně má podobu několika monolitických hmot z betonu, jejichž podoba do takovéhoto města vůbec nezapadá. Jako redakce, tiskárna a distribuční centrum už nejsou navíc řadu let budovy využívány. Dozrál tedy čas na konverzi.

„Fyzická proměna vychází z jedinečné identity Kielu, která odhaluje architektonický kód a jazyk a přenáší jej do současnosti – přirozeně se prolíná s kulturou budov přizpůsobením a překladem detailů, ornamentů a použití materiálů,“ uvádí architekti k projektu, který by měl být vzorem pro podobné konverze v historických centrech.

Architekti ponechají jen malou část původních betonových budov, z obvodových stěn vytvoří oblouky odrážející tvary podloubí, vytvoří veřejně přístupné prostory a nastaví několik stupňovitých bloků ze dřeva a skla. Příjemná kombinace původních prvků a moderního přístupu bude ukrývat kanceláře, restaurace, střešní zahradu a zasklenou zimní zahradu. Celková užitná plocha bude 11 000 metrů čtverečních.

Čtěte další články na téma konverzeEffekt

Foto a zdroj: Effekt