13. června 2022 –– architektura –– Ondřej Krynek

Na středu starého průmyslového areálu ve středočeském městě Velký Osek vznikla nová administrativní budova společnosti Geoindustrie. Navrhl ji architekt Radovan Vacík a přestože je úplně nová vypadá, jako že sem již dlouho patří. Černý kvádr i pásovými okny oblast rozsvítil. Interiér je pak povedenou směsicí industriálního a skandinávského stylu.

„Zdánlivě utilitární, jednoduchá stavba v sobě ukrývá překvapivě prostorově bohatý a funkční interiér. S okolními stavbami je vizuálně propojena použitím štíhlých oken. Ta, ačkoliv jsou umístěna rigidně ve fasádě, umožňují svým rozmístěním potenciální budoucí změny dispozice interiéru a zároveň komunikaci zaměstnanců s exteriérem,“ uvádí architekt Radovan Vacík.

„Vstup je situován na severní část pozemku tak, aby navazoval na přilehlé parkovací plochy. Přes zádveří se prochází do velkého otevřeného prostoru společného pro všechny zaměstnance. V tomto atriu se nachází zasedací místnost, prostory pro odpočinek a občerstvení (kuchyňka a šipky). Zároveň je atrium jádrem prstence samotných kanceláří, což umožnilo minimalizovat plochy chodeb,“ dodává s tím, že se se svým projektem uchází o Českou cenu za architekturu.

Objekt, který urbanisticky dotváří nádvoří, v interiéru velmi příjemně kombinuje industriální se špetkou skandinávského stylu. Pohledové stěny z betonových tvárnic, přiznané betonové překlady se hezky doplňují s černou podlahou a zábradlím. Zajímavostí je absence svítidel v atriu, které nahradil svítící strop. Velmi příjemné je pak doplnění o dřevěné obklady.

Čtěte další články na téma kancelářVelký Osek

Foto: Alex Shoots Buildings
Zdroj: Radovan Vacík