19. června 2022 –– architektura –– Ondřej Krynek

Jen na krátko na několik dní byl v italském Miláně zpřístupněn malý plovoucí les. Instalaci nazvanou Floating Forest navrhl místní architekt Stefano Boeri, který je znám především svými bytovými domy pokrytými zelení či přímo lesem. Ekologický instalaci ze dřeva, keřů a vzrostlých stromů má bojovat proti dopadům změn klimatu a zlepšovat kvalitu života občanů.

„Cílem Floating Forest je nejen zprostředkovat nové formy environmentální odpovědnosti a nové způsoby obývání a proměny urbanizovaných prostor, ale nabídnout místo průniku a smíření mezi přírodní sférou a člověkem. Prostor pro socialitu, kde vzdálenost, kterou jedinec klade mezi sebe a svět přírody, nabývá nových tvarů a rozměrů,“ uvádí architekti, kteří do plovoucího lesa zasázeli celou řadu stromů, jako jsou javory, břízy a jabloně, dále keře jako arónie bobulovitá, hortenzie, mahonie, pittospor a vytrvalé trávy jako je stipa, eulálie, sasanka, denivka, verbenka nachová a pampas.

„Les byl koncepčně i fyzicky zkoumán jako samostatný ekosystém, kde 610 rostlin a 30 druhů znásobuje biodiverzitu a aktivuje environmentální přínosy spojené s městským lesnictvím, ve spojení s dalšími zelenými plochami v Miláně. Les nabízí nejen prostředí, kde můžete znovu objevit význam biodiverzity a přínosy přírody, ale také plně pohlcující zážitek, fyzický i virtuální, který prostřednictvím vůně květin a hmatových vlastností vybraných druhů zapojuje všechny smysly,“ dodávají k instalaci, která byla po několika dnech demontována a stavební prvky budou použity na další projekt. Přesně takový stálý plovoucí les by slušel i Praze.

Čtěte další články na téma Stefano Boerimolo

Foto: Daniela Di Corleto
Zdroj: Stefano Boeri