13. července 2022 –– architektura –– Ondřej Krynek

Jihovýchodně od Benešova byla dokončena první etapa developerské výstavby, která se svým designem i koncepcí vymyká běžným zavedeným přístupům. Podle ateliéru Monom zde vyrostlo 21 rodinných domů s tradiční sedlovou střechou avšak oděných kompletně do bílé barvy. Příjemné je i řešení okolí domů včetně přírodního biotopu. Na dohled od domů je umístěno golfové hřiště.

„Nová zástavba vstupuje do členitého, morfologicky rozmanitého rurálního prostředí s respektem a těžkým úkolem – snahou o propojení starého a nového. Nejedná se pouze o otázku urbanismu či architektury, přesah se týká i sociálních aspektů. Návrh pracuje s ověřenými principy náves – rybník – linie domů vesnického charakteru. Staré a nové v libovolném slova smyslu se na návsi spojuje a postupem času vznikne jeden sourodý celek, kdy bude zapomenuta jakákoliv stratifikace. Stavby jsou navrženy jako jednoduché, v objemu i detailu, v souladu s racionální vesnickou výstavbou i se zadáním investora, jehož záměrem je do území přilákat aktivní lidi se zájmem o přírodu a sport,“ uvádí architekti z pražského ateliéru Monom.

„Architektura je racionální, skromná s výrazným charakterem. Bohatost lze nalézt mezi prostory jednotlivých domů a v rámci veřejných i poloveřejných ploch. Hmotově i výrazově jednoduché domy s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím mezi sebou utvářejí rozličné meziprostory, které jsou pojítkem mezi soukromým a veřejným. Domy samotné pevně definují tuto hranici, za níž se rozprostírají skromné privátní zahrady. Dispoziční uspořádání je řešeno racionálně a přehledně, vstupní podlaží obsahuje zázemí domu, malou pracovnu a velkorysý obývací pokoj s kuchyní a panoramatickým výhledem do zahrady s přístupem na soukromou terasu. Podkroví je věnováno ložnici s vlastní koupelnou a dvěma dětským pokojům se společným sociálním zázemím v rámci schodišťové haly. Konstrukčně jsou objekty navrženy jako zděné s betonovými prefabrikovanými stropy, krov tvoří dřevěné částečně pohledové prvky a střešní krytinu falcovaný plech,“ dodávají k řešení domů.

Nezvyklé na projektu je jeho komplexní řešení, které nedává budoucím majitelům do rukou nedokončené okolí domu, kde mohou vznikat rozdílné přístupy. Mezi domy jsou dřevěné ploty, vysázeny jsou keře a stromy, vyseta tráva, nechybí přístřešky parkovacích stání i biotop s dřevěným molem. Celý přístup podporuje plánované navázání na projekt druhou etapou a stvrzuje oprávněnost nominace na Českou cenu za architekturu.

Čtěte další články na téma bydleníMonom

Foto: Alex Shoots Buildings
Zdroj: Monom