29. července 2022 –– architektura –– Ondřej Krynek

V samotném srdci Prahy v ulici Truhlářská prošel rekonstrukcí chátrající památkově chráněný objekt, který se podle návrhu ateliéru Kava proměnil na Dům dětí a mládeže Prahy 1. Obnovena byla původní krása dvou sloučených gotických domů s řadou následných nevhodných úprav. Zpřístupněny byly gotické sklepy, prostor modlitebny, obnoven barokní krov a restaurovány hodnotné nástěnné malby.

„Dispozičně dochází k vyčištění původních dispozic od novodobých úprav, návratu k nejhodnotnějším vrstvám, a jejich doplnění vestavbami hygienického a technického zázemí. Je navržena dostavba venkovní schodišťové věže s výtahem a technickým a sociálním zázemím v suterénu. Tato nová bezbariérová komunikační cesta umožní využití hodnotných prostor 5 metrů vysokých klenutých sklepů a podkroví s obnaženou krovovou konstrukcí pro výukové účely,“ uvádí autoři Jan Karásek, Zuzana Novotná a Robert Seidl.

„Krov je restaurován s použitím historických postupů a spojů. Restaurátorsky jsou obnovovány ostatní historicky hodnotné prvky domu, včetně nástěnných interiérových i exteriérových maleb. V průběhu stavby se rozsah obnovovaných konstrukcí rozšiřuje na základě nálezů, jako je například obnova dřevěného stropu v přízemí a obnova historického portálu vrátnice v prostorách kavárny. Jiné nálezy, například relikty černých kuchyní, zůstávají neprezentované, stavba na ně reaguje úpravou dispozic a technologií provádění,“ dodávají.

Výrazným novým prvkem projektu je přístavba schodišťové věže, která je sice velkou hmotou, ale na nově řešeném dvoře s posezením i zelení je zajímavým prvkem. Oproti původnímu stavu se dům vrátil do původní krásy, což jistě stálo nemalé finanční prostředky, které ale stojí za to, že projekt vznikl a byl dokončen.

Čtěte další články na téma rekonstrukceděti

Foto: Vladimíra Kotra
Zdroj: Atelier Kava