6. října 2022 –– architektura –– Ondřej Krynek

Pražský architektonický ateliér Rusina Frei zvítězil v soutěži na nové Kulturní centrum Moravská Třebová. Podle jejich návrhu zde dojde k proměně industriální části města. Revitalizace brownfildu bývalé továrny zachová původní průmyslovou krásu budov včetně pilovité střechy. Vzniknout zde má kulturní i komunitní prostor přístupný veřejnosti.

„K obrazu Moravské Třebové neodmyslitelně patří dlouhé pilovité střechy bývalých textilních továren. Tyto stavby tvoří jednu z kulturně-historických vrstev města a představují cenný odkaz doby průmyslové revoluce. Jejich význam je srovnatelný s dochovaným středověkým městským jádrem, s architekturou renesančního zámku nebo s egyptologickou sbírkou místního muzea. Bylo by škoda o toto industriální dědictví přijít postupným zánikem chátrajících budov. Prozíravé rozhodnutí města zakoupit jeden z továrních areálů proto otevírá cestu ke vzniku v Česku unikátní konverze průmyslové památky na veřejné kulturní centrum,“ chválí si architekti rozhodnutí města a snahu o konverzi.

„Zachování bývalé továrny a její půdorysné stopy představuje potvrzení přirozeného urbanistického vývoje města. Kulturní centrum bude i nadále doplňovat roh bloku k Jiráskově ulici, podél které navíc mohou vzniknout nové byty. Postupnou konverzí na kulturní centrum se areál zároveň plně otevře veřejnosti. Odstranění plotů, zdí a dalších bariér pak umožní volné propojení areálu s navazujícími městskými prostory, zejména s parkem a s lučními lázněmi. Zatímco část bývalé haly se po úpravách změní na urbánní zahradu, trakt bývalé jídelny ustoupí nové piazzettě před budovou strojovny. Tím vzniknou zcela nové, různě naladěné veřejné prostory na hraně s parkem,“ dodávají s tím, že díky zřízení parku budou moci pěší procházet místem všemi důležitými směry.

Po dokončení by měl být areál složen z několika funkčních celků schopných dalšího propojování a rozšiřování. V tovární hale vznikne multifunkční sál a kino. Kulturnímu centru nebude chybět foyer, šatny a další nezbytné zázemí. Vybudována zde má být knihovna i s dětskou sekcí a komunitní kavárna. Nově vybudovat se zde má depozitář a jednou z možností je vybudovat zde i malometrážní loftové byty. Díky konceptu je možné využít systém stavebnice a rozšiřování dle potřeby.

Čtěte další články na téma konverzerekonstrukce

Foto a zdroj: Rusina Frei Architekti