25. listopadu 2022 –– architektura –– Ondřej Krynek

Britský ateliér Foster + Partners, který vede slavný architekt Norman Foster, byl vybrán jako vítěz mezinárodní architektonické soutěže na Centralny Port Komunikacyjny neboli CPK. Nedaleko polské Varšavy má podle jejich návrhu vzniknout jedno z největších letišť na světě, jenž má být dále propojeno na železnici, silniční a další dopravní spoje. Vítězný design je složen z linií střech proplétajících se navzájem mezi sebou.

„Letiště CPK je jedním z nejlepších letišť na světě. Jsme hrdí a nadšení, že si nás společnost CPK vybrala jako autory tohoto projektu. Ve spolupráci s ním vytvoříme model budoucího zcela integrovaného dopravního designu. Věříme, že tento projekt způsobí naprostou revoluci v cestování po celé zemi i mimo ni. Vize tkané architektonické formy je záměrně a silně vyjádřena. Mohla by utvářet budovu a vést cestující jejími prostory a zároveň sloužit jako silný symbolický odkaz na bohaté kulturní dědictví Polska a jednotnou sílu jeho obyvatel,“ řekl Grant Brooker z Foster + Partners.

„Vize letiště CPK zahrnuje přestupní náměstí na pozemní straně, které je oživeno bujnou zelení a zaplaveno přirozeným světlem. V tomto živém prostoru by se lidé shromažďovali před cestou nebo při vítání návštěvníků. Náměstí spojuje tři hlavní druhy dopravy: leteckou, železniční a silniční. Působí jako ústřední bod systému a mohlo by podpořit přechod k efektivnějším a udržitelnějším způsobům dopravy. Náměstí by také bylo schopno pojmout budoucí nové technologie. Návrh zahrnuje jednoduchou souvislou klenutou střechu, která intuitivně směřuje cestující z náměstí k letadlům,“ dodávají architekti.

Architekti svůj návrh, který předkládali do soutěže v roce 2020, výrazně upravili, aby optimalizovali čas výstavby, náklady a kvalitu. Jejich design je více postaven na prefabrikovaných dílech a možnost rozvíjení uzlu podle potřeb. Na začátku se počítá se 40 miliony cestujícími ročně, v roce 2060 by to mělo být až 65 milionů cestujících za rok. Letiště by mělo mít ekologický provoz. Počítáno je s fotovoltaickými panely a dalším chytrým využitím energií a zdrojů. Dokončeno mělo být v roce 2028, ale termín se nejspíš posune.

Čtěte další články na téma Norman Foster, letištěPolsko

Foto a zdroj: Foster + Partners