2. ledna 2023 –– architektura –– Ondřej Krynek

Na severu Dánska v malém ani ne třítisícovém městě Vrå byla dokončena škola, kterou navrhl místní architektonický ateliér JAJA. Škola je pojatá jako skupina objektů s dřevěnými fasádami, která se snaží prolnout se s okolím, jímž je les, zahrada a hřiště. Architekti tímto propojili školu s okolím a běžně mimoškolními aktivitami. Škola tak tvoří jeden celek k pohledání.

„Škola Vrå přesahuje rámec běžné školní budovy. Je to místo, které zpochybňuje hranice mezi učebnami, mimoškolními aktivitami a komunitním životem. Škola Vrå, která se vymyká izolované povaze mnoha tradičních škol, je stejně tak komunitním prostorem pro celé město jako pro studenty,“ uvádí architekti z ateliéru JAJA.

„Z architektonického hlediska škola Vrå prolíná zastavěné prostředí s okolní krajinou a zpochybňuje tak vztah mezi stavbou a přírodou. Prostory uvnitř školy jsou utvářeny jak běžnými stavebními materiály, tak částmi přírodního okolí, což vytváří soudržný vztah mezi budovou a místem. Kmeny okolních stromů se stávají štíhlými sloupy uvnitř vstupní haly, lesní půda se stává vnitřním dvorem a koruny stromů se stávají dřevěnou střešní konstrukcí, která uzavírá centrální shromažďovací prostor,“ dodávají.

Největší dominantou školy je krom dřevěné fasády série stromů a to buď vzrostlých nebo čerstvě zasazených, které ještě vyrostou. Stromy byly pečlivě vybrané aby vytvořily stínící soustavu. Jedná se o listnaté stromy, které v létě stíní a v zimě propouští světlo. V okolí školy je pak i řada menších objektů, které doplňují obslužnost školy a dávají více přívětivý charakter. Užitná plocha školy je 10 000 metrů čtverečních, stejnou plochu má okolí. Interiér aplikuje dřevo jako hlavní materiál.

Čtěte další články na téma Dánskoškola

Foto: Rasmus Hjortshøj a Kontraframe
Zdroj: JAJA Architects