6. dubna 2023 –– architektura –– Ondřej Krynek

Po více než třiceti letech byla dočasná stavba léčebny pro děti s nemocemi dýchacího ústrojí v Ostrově u Macochy na Blanensku nahrazena důstojnou novostavbou. Navrhl ji architekt Adam Rujbr Architects a má podobu čtyř bílých propojených domků se sedlovou střechou.

„Tvar budov je inspirován archetypem domku z dětské kresby, multiplikovaným do čtyř funkčně odlišných částí. Vysunutím dvou segmentů vzniká prostupující kompozice, která vtahuje přírodu a denní světlo dovnitř. Dvoupodlažní zdravotnický areál bílé barvy odkazuje na barvu vápence, který je pro kraj typický. Tvoří jej čtveřice protáhlých traktů se štíty orientovanými kolmo na obslužnou komunikaci. Osazení do terénu vychází z morfologie, část je zapuštěná. Díky svažitosti parcely je v obou podlažích přístup přímo z terénu. Přísně pravoúhlá dispozice komplexu je záměrně změkčena kruhovými prvky (lavice na nádvoří a terase, tvar svítidel, světlíky apod.), cílem je částečně i praktická stránka – eliminace poranění o ostré rohy,“ uvádí architekt Adam Rujbr.

„Budova splňuje přísné hygienické předpisy i požadavky na vysokou kvalitu vnitřního prostředí, řízena pomocí chytrých technologií, funguje na bázi obnovitelných zdrojů energie a má nízké provozní náklady,“ dodává s tím, že budova je rozdělena na několik samostatných úseků a to vstupní část, zdravotnická část, wellness a ubytovací část.

Velkým bonusem budovy, která se může někomu zdát velká a trochu skličující. je okolí. K bezprostřednímu okolí budovy náleží zahrada, která je rozdělena na zóny. Léčebný účinek bude na dětské dýchání i prostředí Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Cílem architekta bylo navrhnout léčebný komplex, kde by se komfortně cítil každý.

Čtěte další články na téma bydleníděti

Foto: BoysPlayNice
Zdroj: Adam Rujbr Architects