5. května 2023 –– architektura –– Ondřej Krynek

Osmitisícové východočeské město Červený Kostelec se už nějakou dobu může pochlubit velmi povedeným veřejným prostranstvím mezi dvěma školami. V centru města jej vytvořila dvojice slovenských ateliéru 2021 a Laboratórium architektúry krajiny. Najdeme na něm do světle růžové oděný pavilon, dětské hřiště a posezení u pomníku. Vše zasazeno do úhledné vzrostlé zeleni.

„Na jižním okraji lokality se nachází frekventovaná silnice, která je od jádrové oblasti oddělena hmotou pavilonu. Ten je orientován tak, aby ortogonálně vymezil jádro areálu, vymezil potřebný prostor pro parkování na jižní straně komunikace a zároveň ponechal výhled na neoklasicistní budovu Městské spořitelny z roku 1928 od architekta Jindřicha Freiwalda se sochami Otakara Švece. Dnes v ní sídlí část obecního úřadu, mateřská škola a několik bytů. Pavilon byl navržen tak, aby poskytoval prostory pro drobné pohostinství (v současnosti cukrárna),“ uvádí početný tým autorů.

„Prostor severně od pavilonu je ze strany ohraničen budovami školy, na severu divadlem navrženým architektem Robertem Dvořáčkem, na severovýchodě se prostor otevírá do sadu, na hřbitov a do sokolovny. Přímo u pavilonu je dětské hřiště s dostatkem prostoru pro různé herní prvky, fontánou a posezením. Hřiště umožňuje pěší přístupnost a výhledy všemi potřebnými směry. Již během krátkého provozu se areál v teplejších měsících osvědčil mezi školou povinnými dětmi natolik, že bylo nutné upravit provozní dobu fontány tak, aby začala tryskat až po začátku vyučování. Učitelé si totiž stěžovali, že děti chodí do školy mokré,“ dodávají.

Ani severní část prostranství, které dominuje velký pomník od místního sochaře Břetislava Kafky, není nijak výrazným nepatřičným prvkem a autoři jej do celé koncepce příjemně zakomponovali. Pomáhají tomu chodníky i posezení na kamenných lavičkách. Právě zde může probíhat i venkovní výuka za přízně počasí. Celek působí skvěle, vzdušně a díky hrací ploše světovým dojmem. Více takových realizací by českým městům slušelo.

Čtěte další články na téma náměstíurbanismus

Foto: Matej Hakár
Zdroj: 2021 a Laboratórium architektúry krajiny