4. června 2023 –– architektura –– Ondřej Krynek

Vinařství Gurdau bylo založeno před více jak deseti lety a právě k desátému výročí byl otevřen vlastní vinařský dům, která navrhl brněnský architekt Aleš Fiala v jihomoravské obci Kurdějov. Impozantní stavba usazená uprostřed vinic má tvar efektního oblouku, který tvoří jeden z obytných kopců, kde je možné posedět s výhledem do okolní krajiny i na přilehlé vinice.

„Zvolené řešení mírného oblouku – vlny v krajině, tomu napovídá. Velká péče byla věnovaná zakomponování – zaříznutí stavby do terénu a její návaznost na zeleň kulturní i přírodní. Vlastní střecha oblouku je řešena jako zelená extenzívní, okolí stavby bylo doplněno 150 novými keři a vzrostlými stromy, často prorůstajícími proděravělou střechou, jejichž celková síla a práce ve prospěch krajiny a domu se projeví teprve s léty,“ říká architekt Aleš Fiala k novému fenoménu umístění stavby ve volné krajině, které vyžaduje promyšlené architektonické řešení.

„Vlastní stavba je železobetonová, dvoupatrová, s podzemní částí určenou pro výrobu, ležení a archivování vína, část přízemní je určena pro prodej, degustaci, posezení. K dispozici jsou i dva apartmány pro příležitostné nocování. Použité materiály jsou pohledový beton, sklo, kov, dubová a akátová dřevina, vše prvotřídně řemeslně zpracované s důrazem na detail. Obzvláštní péče je věnovaná kontaktu se zákazníkem – konzumentem vína, vytvořením prostředí, které bude za všech okolností vstřícné, přívětivé, originální a vybízející ke spočinutí a kontemplaci nad skleničkou vína na terasách s famózním výhledem na horizonty okolo Kurdějova,“ dodává

Po čtyřech letech příprav a dvou letech výstavby se vinařství může pochlubit na české poměry fascinujícím výsledkem na světové úrovni. Architektura příjemně zapadá do okolí, interiér působí nadčasově a svěže, vinárna láká na útulné posezení nad skleničkou vína, apartmány nabízejí zajímavé prostředí včetně dostatku soukromí a terasy lákají nejen na sluneční paprsky, ale především výhled do vinic a přilehlou obec. Projekt se uchází o Českou cenu za architekturu, kde má doufejme velkou šanci na umístění.

Čtěte další články na téma bydlenívinařství

Foto: BoysPlayNice
Zdroj: Aleš Fiala