25. července 2023 –– architektura –– Ondřej Krynek

Už před 300 lety byla v Nové Pace v sousedství kostela svatého Mikuláše postavena škola sloužící i dalším účelům. Současnou novorenesanční tvář získala v roce 1889 podle místního architekta. První fáze rekonstrukce zde umožnila vybudovat Nízkoprahový klub pro děti a mládež. Podle návrhu Atak architekti vznikl příjemný prostor příjemně si hrající například s tvary oken i jednoduchými materiály.

„Nízkoprahový klub, který vznikl v první fázi rekonstrukce v sanovaném suterénu a staronové jednopodlažní přístavbě, slouží dětem a mládeži, ohroženým sociálním vyloučením. Poskytuje jim možnost bezpečně trávit volný čas, nabízí pomoc a podporu při řešení životních situací, se kterými si neví rady,“ uvádí architekti Jana Janďourková Medlíková a Jiří Janďourek.

„Součástí první etapy byla i kultivace veřejného prostoru mezi objektem a kostelem – meziprostor je zvýrazněn obloukovým portálem v kamenné stěně, na něj navazuje pískovcové schodiště, které je po stranách lemováno rampami. Společný parter má sjednocený mlatový a kamenný povrch, oživený zelenou střešní zahradou s pochozím světlíkem nad nízkoprahovým klubem a betonovým altánem s lavicí,“ dodávají.

Poutavě řešený je nejen veřejný prostor, ale také vstup, který se hravě mění z rampy do podzemní chodby. Podzemní části jsou povedeně osvětleny světlíky ve stropě. Zajímavá je liniová grafika na stěnách a použití cenově dostupné překližky, která interiér opticky zahřívá. Klubovna pak nabízí několik různých aktivit i místo k odpočinku. nechybí místo pro zaměstnance, hygienické zázemí, technické zázemí, šatny i sklep. Projekt byl přihlášen do České ceny za architekturu, avšak nominován nebyl.

Čtěte další články na téma interiérděti

Foto: Upreal Vision a Martin Zicha
Zdroj: Atak architekti