11. srpna 2023 –– architektura –– Ondřej Krynek

Od minulého roku má Zoo Praha nový pavilon goril, který pro něj navrhli pražští ABM architekti. Umístěn je v přírodním parku Draháň – Troja, který je cenný i původními pastvinami. Nový pavilon je maximálně zapuštěn do krajiny, má nový vstup a vede k němu nová pěší lávka. Interiér pavilonu navozuje pralesní atmosféru a je v něm možné posedět s výhledem na gorily.

„Hlavní vstup do celého areálu goril je umístěn u nového vstupu do areálu zoo z ulice Pod Hrachovkou. Z jižní části zoo vede k pavilonu nová pěší lávka ústící na vyhlídku nad výběhem. Od pavilonu žiraf vede podél komunikace nový visutý chodník. Oba směry se setkávají ve venkovním amfiteátru s výhledem na venkovní výběh,“ uvádí architekti Petr Bouřil, Filip Fišer, Magdalena Nováková a Marek Dohelský z ABM architekti.

„Vnitřní prostor návštěvnické trasy představuje průchod džunglí a graduje do hlavního prostoru s vnitřním amfiteátrem před expozicí goril. Prostor člení plastiky stromů a prosvětlené otvory ve střeše. Společně tak navozují atmosféru přirozeného domova primátů. Na konci celé stezky se návštěvník dostává zpět do prostoru vyhlídky u venkovního amfiteátru. Pavilon goril je řešen jako železobetonová monolitická konstrukce. Plášť tvoří intenzivní zeleň a torkretovaná skaliska kolorovaná do odstínu červenozemě,“ dodávají.

Interiér pavilonu se snaží navodit tropickou atmosféru s pomocí umělých stromů, kmenů stromů a řady živých tropických a subtropických rostlin. Osvětlení je krom umělého také přírodní s pomocí světlíků. Návštěvníci pavilonu mohou zvířata pozorovat prostřednictvím velkých oken a nabídnuto jim je také posezení na sedacích schodech. Projekt pavilonu vzešel z veřejné architektonické soutěže v roce 2014 a realizace byla přihlášena do České ceny za architekturu, kde mezi nominované nepostoupila.

Čtěte další články na téma zoozvířata

Foto: Filip Šlapal
Zdroj: ABM architekti