14. srpna 2023 –– architektura –– Ondřej Krynek

Příkladů zdařilých rekonstrukcí, konverzí nebo přístaveb k sídlištním budovám není mnoho. Jednou z takových je dostavba a rekonstrukce budovy ze 70. let minulého století v Praze na Proseku. Místní ateliér Xtopix proměnil jednu z takových na rodinné centrum Knoflík. Stávají budova se proměnila k nepoznání od fasády při přístavbu na střeše, kde je možné pořádat menší akce a setkání.

„Zadáním bylo vytvořit flexibilní prostor pro společenské a kulturní vyžití, v krajním případě možnost reagovat na změnu užívání budovy. Vedle toho byl projekt komunikován s budoucími provozovateli, což bude v převážné části rodinné centrum Knoflík. Centrální část objektu tvoří schodišťová hala a na ni navazující hygienické zázemí. V místě dostavby současné budovy jsou navrženy dva sály nabízející k užívání větší prostory,“ uvádí autoři Pavel Buryška, Barbora Buryšková a Jan Karásek.

„Naopak na druhé straně se předpokládá dělení prostoru na jednotlivé zkušebny a učebny vhodné k provozování zájmových kroužků. V obou podlažích jsou navrženy šatny se sprchami, které je možné v případě změny nájemce demontovat a prostory tak snadno upravit k novému účelu. Silným motivem stavby je obytná střecha s kioskem určená pro širokou škálu užití od lekcí jógy, letního kina přes doučování a jiným běžným provozem na denní bázi. Přístupnou střechou navracíme a násobíme veřejný prostor v místě, kde býval původně průchod skrze budovu. Průchod byl pro obyvatele a vedení městské části spíše trnem v oku, což reflektoval požadavek na jeho zrušení,“ dodávají.

Na výsledné realizaci je vidět rozumné vynaložení financí na místo pro místní občany, ale zároveň šetření v provedení, materiálech a vybavení. Příjemná je také variabilita prostor a celkové řešení interiéru, které je světlé a nabízí více využití. celkově je realizace příkladem, jak je možné nakládat s panelovým dědictvím, kterého najdeme nejen po Praze velké množství.

Čtěte další články na téma rekonstrukcekonverze

Foto: Ondřej Tylčer
Zdroj: Xtopix