29. srpna 2023 –– architektura –– Ondřej Krynek

Malebná obec Karlovice, která se s tisícem obyvatel nachází v údolí řeky Opavy kousek od polských hranic, se od minulého roku může pochlubit nebývalou rekonstrukcí. Starý zchátralý mlýn v podstatě před demolicí byl zachráněn a přebudován na velmi zdařilé vzdělávací centrum. Zůstalo mnoho původního včetně oken, trámů nebo výrazu budovy.

„Jedná se o objekt bývalého mlýna. Objekt nově slouží jako vzdělávací a informační centrum. Návrh zachovává a obnovuje stávající konstrukce. Jako materiál byl zvolen dřevo, ocel a jutové sítě. Ve 1NP je hlavní výukový prostor, ve 2NP je výstavní prostor a ve 3NP je letní výuková místnost. Návrh se snažil zachovat genius loci,“ uvádí autoři rekonstrukce architekti Jaromír Walter a Filip Med.

„Cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí v oblastech přírodních věd, technických a řemeslných oborů a výuky cizích jazyků při vzdělávání v těchto oblastech prostřednictvím vytvoření zázemí pro realizaci programů mimoškolního a neformálního vzdělávání. Cílem projektu je rozšíření volnočasových a vzdělávacích aktivit v regionu. Cílem je vytvoření nabídky programů neformálního vzdělávání pro školy, která by doplňovala a rozšiřovala úroveň znalostí a dovedností žáků tak, aby se zvyšovala jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Cílem je vytvoření ucelené nabídky programů, které budou u cílových skupin rozvíjet samostatné myšlení, schopnost samostatného úsudku a schopnost propojování znalostí z různých oborů. Cílem projektu je prostřednictvím zábavných vzdělávacích aktivit vytvářet vztah cílových skupin k regionu a k místu, kde žijí,“ uvádí se v popisu náplně projektu rekonstrukce pro žádost o dotaci od Evropské unie.

Interiér budovy je stejně povedený jako celá rekonstrukce a exteriér objektu. Velmi dobře a nadčasově je kombinována bílá na stěnách s dřevěnými trámy, schody a podlahou. Původní okna byla doplněna o nová dřevěná. Svítidla jsou lehce industriální černá, což se do projektu hodí. Na vybavení je vidět velké šetření financemi, což bohužel celkovému dojmu trochu škodí, ale není to nic co by se nedalo lehce napravit. Hodily by se třeba staré židle a stoly více než nově koupená nejlevnější alternativa.

Čtěte další články na téma konverzerekonstrukce

Foto: Viola Hertelová
Zdroj: Atelier Walter