6. září 2023 –– architektura –– Ondřej Krynek

Po nedávném dokončení rekonstrukce spodní části Václavského náměstí v Praze přichází další dobrá zpráva. Ještě letos dojde k zahájení proměny náměstí Jiřího z Poděbrad. Revitalizace proběhne podle vítězného návrhu ateliéru MCA. Proběhne úprava v podstatě celého náměstí. Nové bude posezení, 110 nových stromů, okolní křižovatky i vstupy do metra.

„Co se má stát? Budou vysázeny nové stromy a zeleň. Bude vybudován závlahový systém pracující s dešťovou vodou. Dojde ke zprovoznění fontány. V rámci proměny vznikne důstojný předprostor kostela Nejsvětějšího srdce Páně. Před kostelem vznikne menší náměstí, sloužící veřejným akcím. Počítá se s prostorem pro tradiční tržnici, trhy se jen přesunou dále od budovy základní školy. Plánována je také obnova a rozšíření dětského hřiště, bude doplněno o nové herní prvky a vodní atrakce. Vstup do metra bude nově bezbariérový. Dojde k vylepšení průchodnosti náměstí. Zlepšit by se měla i bezpečnost obyvatel,“ uvádí Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

„Do celého návrhu se zapojila i veřejnost, která se k jeho podobě mohla vyjádřit přímo na místě v participačním kontejneru, který vznikl ve spolupráci Městské části Praha 3 s IPR. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o projekt celoměstského významu, městská část se spolu s hlavním městem dohodla, že rekonstrukce náměstí bude realizovaná z rozpočtu hl. m. Prahy,“ dodávají zástupci IPR.

Čtěte další články na téma náměstíPraha

Foto: MCA
Zdroj: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy