20. listopadu 2023 –– architektura –– Ondřej Krynek

Slovenský architektonický ateliér Plural vyhrál mezinárodní architektonickou soutěž o podobu nové Administrativně-technické budovy Zdravotnické záchranné služby v Praze. Stát má na Proseku bezprostředně u místní polikliniky. Nepřehlédnutelnému designu budovy, skládající se z několika stupňovitých hmot, dominuje diagonální zastřšení postavené na bílých subtilních sloupech.

„Předmětem soutěže byla nová administrativně-technická budova ZZS jako hlavní sídlo pražské zdravotnické záchranné služby. Svým dispozičním řešením i architektonickým zpracováním by měla reagovat na komplexnost a komplikovanost provozu, ale také na pohodlí uživatelů, kteří jsou při výkonu své práce vystaveni nadměrně stresovým situacím. Ústředním bodem budovy je Zdravotnické operační středisko – dispečink, kde pracovníci ZOS přijímají hovory a řeší krizové situace. ZOS je doplněno dalšími provozy, jako jsou vzdělávací a výcvikové středisko se zázemím pro výcvik záchranářů i veřejnosti, servis a očista sanitních vozidel a další záchranářské vybavenosti, nebo administrativní zázemí celé pražské záchranné služby,“ uvádí k zadání soutěže CCEA MOBA, která byla organizátorem soutěže.

„Návrh nabízí pragmatickou, funkční a logicky uspořádanou budovu, která současně poskytuje svým zaměstnancům prostory a prostředí pro odpočinek nezbytný při jejich často stresující práci. Představuje robustní a kompaktní budovu sestávající z několika na sebe položených programových bloků. Rozdílná šířka (hloubka) těchto bloků umožňuje jejich vzájemný posun, což vytváří prostor pro velkorysé střešní zahrady. Nejdůležitější část budovy – operační centrum – působí jako maják nad městem,“ uvádí k projektu architekti.

Čtěte další články na téma Prahasoutěž

Foto a zdroj: Plural