28. listopadu 2023 –– architektura –– Ondřej Krynek

Hlavní nádraží v Praze projde největší proměnou od roku 1979, kdy mu byla přistavěna nová odbavovací hala od architektů Bočan, Danda, Šrámková, Šrámek a Trnková. Střecha současné haly má být podle vítězného návrhu dánského ateliéru Henning Larsen Architects odstraněna a nahrazena novou vyšší a otevřenou ze dřeva. Proměnou projde i přilehlý park. Vrátí se sem tramvaje, vzniknou zde hřiště, skatepark, parkování kol, vodní plochy a zasklená schodiště se promění na kavárnu a prodejnu novin.

„Vizí Šťastného Hlaváku je přivítat návštěvníky města a připravit veřejný prostor tak, aby byl komfortním místem pro obyvatele i cestující. Dominantou návrhu je dřevěná střešní konstrukce, která přináší propojení prostoru Vrchlického sadů, nové odbavovací haly a plánované tramvajové zastávky. Studio zároveň rozdělilo Vrchlického sady na tři části – kulturní zónu, nádražní náměstí a zónu pro doplňkové aktivity. Díky tomu vznikne vhodný prostor třeba pro pořádání trhů. Rozdělení také přispěje k výrazně lepší přehlednosti celého území. Návrh pracuje i se zlepšením podmínek pro pěší i cyklisty a přináší řešení pro udržitelnou správu celého území, například díky efektivnímu hospodaření s dešťovou vodou nebo novým přístupem k parku jako interpretaci historického členění,“ uvádí čeští zástupci ateliéru.

„Spolupráce se zadavateli byla v rámci soutěžního dialogu od začátku až po proces navrhování skvělá a myslíme, že výsledek mluví sám za sebe. Jsme proto hrdí, že můžeme představit novou bránu do města, která bude srdečně vítat jeho obyvatele i návštěvníky. Krása zadání spočívala v jeho holistické povaze, která nás vyzývala k propojení jednotlivých oblastí do soudržného celku. Společně jsme se snažili co nejlépe propojit městský prostor a vytvořit jednotné a funkční místo. Díky této vizi jsme vytvořili návrh, který ctí hodnoty Fantovy budovy, odbavovací haly a propojuje je s parkem. Naší ambicí je, aby nové nádraží bylo nejen udržitelným a funkčním centrem mobility, ale aby se zároveň stalo součástí každodenního života lidí a místem, kde se budou setkávat a trávit čas. Jsme rádi, že můžeme přispět k rozvoji Prahy,“ řekl Jacob Kurek z ateliéru Henning Larsen. Nutno podotknout, že nová odbavovací hala Hlavního nádraží Praha není kulturní památkou avšak spadá do památkové rezervace. Otázkou je, jak se obrana haly před demolicí ještě vyvine.

Čtěte další články na téma nádražíHenning Larsen

Foto: Vivid Vision, BloomImages, Kvant
Zdroj: Henning Larsen Architects