22. prosince 2023 –– architektura –– Ondřej Krynek

V Nepálu se nacházející Ramagrama Stupa je jedno z nejvýznamnějších poutních buddhistických míst na světě. Italský architekt Stefano Boeri se svým ateliérem navrhl nový urbanistický plán pro celé místo. Zahrnuje celý komplex s obrovským centrálním trávníkem o průměru 600 metrů a velkým parkem s 80 000 rostlinami. Nechybí malé chrámy a celkové zázemí pro buddhisty.

„Územní plán Stefana Boeriho, který je v souladu s historickým a duchovním významem stúpy, posvátné stavby, v níž jsou uloženy Buddhovy ostatky, má posílit roli Rámagramy jako archeologického naleziště i jako místa modlitby, meditace a klidu. Projekt počítá s vytvořením rozsáhlé Mírové louky kolem posvátného stromu bódhi, tradičního posvátného stromu vyznačujícího se vysokou biodiverzitou, a dosud neporušené Buddhovy stúpy, přičemž bude zachována forma uctivého odstupu, aby byly archeologické pozůstatky přístupné pro budoucí výzkum. Aby bylo zdůrazněno vnímání jedinečnosti místa, navrhuje projekt postupný přístup k posvátnému místu a počítá s posloupností prostorů, které umocňují symbolický význam Rámagramské stúpy, počínaje čtyřmi monumentálními portály, které určují směry přístupu, až po centrální pahorek,“ uvádí ateliér k návrhu.

„V souladu s filozofií designu Stefano Boeri Architetti, která se vyznačuje integrací živé přírody a architektury, zahrnuje územní plán ústřední prvek – Louku míru – koncipovanou jako otevřený prostor pro rozjímání, jehož půdorys připomíná mandalu a symbolickou roli tohoto místa. Velký centrální trávník o průměru 600 metrů je obklopen kruhovou soustavou staveb, kulturních prostor a míst pro meditaci a modlitbu, které pokrývá zahrada biodiverzity,“ dodávají k návrhu.

Největší sílu má krom designu urbanistického plánu, založeném na kruhu, především zahrada se 70 typy místních rostlin. Vysázeno má byt celkem 80 000 rostlin v původních druzích. Také výběr materiálů je založen na místních zvyklostech a tradicích. Centrum pro modlitbu, meditaci a mír má respektovat symboliku buddhismu a rozvíjet myšlenky tohoto duchovního směru. Stát se má kulturním dědictvím Nepálu.

Čtěte další články na téma kostelNepál

Foto a zdroj: Stefano Boeri Architetti