8. ledna 2024 –– architektura –– Ondřej Krynek

V malém japonském dvousettisícovém městě Kisarazu vznikla nevídaná knihovna, která je ukrytá v zemi. Nenápadná malá stavba vypadá jako z pohádky. Má vstup v podobě svahu, který se rozestupuje do malého náměstí s prosklenými stěnami, za nimiž najdeme regály s knihami. Největší místnost vypadá jako chrám a to i díky světlovodu. Obdobné slouží ke čtení i v jiných částech knihovny.

„Za slunečných dnů orat pole a za deštivých dnů číst knihy… Knihovna v Zemi je pro takové lidi. Nachází se v koutě Polí Kurků, které provozuje zemědělská výrobní společnost. Plochá a suchá půda se rozkládala na vrcholu údolí plného stavební suti. Naším přáním bylo vytvořit v zemi malou štěrbinu a vytvořit klidné místo vhodné pro odpočinek zemědělců,“ uvádí architekti z ateliéru Hiroshi Nakamura & NAP.

„Naším cílem bylo obnovit svěží údolí, které vede k rybníku, jemuž zemědělci říkali Matka rybník, a věřili jsme, že architektura by neměla zabírat vrstvu obdělávané půdy, ale spíše pokorně existovat pod rozkvětem rostlin a mikroorganismů v půdě. Země byla považována za zdroj veškerého života a symbol mateřství,“ dodávají.

I když se knihovna může zdát na první pohled veliká opak je pravdou. Užitná plocha je pouhých 113 metrů čtverečních. Hlavní dominantou je prosklená stěna spojující pomyslnou venkovní část knihovny se zeleným okolím. Největší místnost má kruhový půdorys, je obložená dřevem a strop je vykládán do spirály vedoucí do kruhového světlovodu. Nejdůmyslnější jsou čtenářské koutky, kde je tma a klid a světlo sem přivádí malé světlovody určené jen na čtení. Podobné hravé světelné prvky jsou i ve zdech na různých místech knihovny.

Čtěte další články na téma knihovnaknihkupectví

Foto: Koji Fujii
Zdroj: Hiroshi Nakamura & NAP