12. ledna 2024 –– architektura –– Ondřej Krynek

Ve třetí nejlidnatějším městě Spojených arabských emirátů jménem Sharjah, česky přepisovaném jako Šardžá, vznikl 3minutový pavilon. Vyroben je z 1 425 odpadních pneumatik, které byly nasbírány během tří minut. Pneumatiky poskládané do tvaru jeskyně a zasypané pouštním pískem ukazují ekologický rozměr lidského bytí na Zemi.

„Pavilon je koncipován jako průchod protnutý těmito odpadními pneumatikami, který nutí k zamyšlení nad množstvím odpadu, který my lidé denně produkujeme: 6 84 931 pneumatik. Pavilon je vyroben z 1 425 pneumatik, což je počet pneumatik vyhozených na celém světě během tříminutové procházky, kterou návštěvník absolvuje,“ uvádí ateliér, který vede Daniel Vinu.

„Celý pavilon je vyroben z pneumatik sesbíraných z různých odpadových zařízení v Šardžá a naplněn nejběžněji dostupným materiálem v této oblasti, který je obecně považován za nevhodný pro stavbu: pouštním pískem. Tato upravená forma zdiva zajistí uvnitř tepelně izolovaný chladnější prostor, který zároveň ukazuje možnost navrhování budov v suchých oblastech s využitím materiálů, které se nacházejí v jejich blízkosti a nepotřebují aktivní chlazení,“ dodává.

Čtěte další články na téma pavilonumění

Foto a zdroj: Wallmakers