7. května 2024 –– architektura –– Ondřej Krynek

V pražských Letňanech vznikla neobvyklá sportovní hala, která se řešením a designem vyrovná světovému současnému řešení. Základní škola Rychnovská umístila stavbu z části pod zemí, propojila jí s budovou školy, na střechu umístila další venkovní sportoviště a z vrchu je možné se sklouznout. Šikmé plochy jsou pokryté trávou a fasáda dřevem.

„Umístění pod úrovní terénu přináší jak výhody, tak nevýhody. Vyžaduje vyšší úroveň hydroizolace spodní stavby, ale současně snižuje nároky na vytápění objektu díky tepelné izolaci, kterou vytváří sama okolní zemina. Další výhodou je snadněji přístupné sportoviště na střeše sportovní haly. Vstup na střešní sportoviště je umožněn ze dvou stran přes násypy. Ty slouží také jako plocha pro různorodé záhony. Navíc násypy umožnily uložení vykopané zeminy,“ uvádí architekt Vladislav Králíček z ateliéru Arch.Design, který za projektem stojí.

„Vstup do haly je zajištěn nejen propojovacím krčkem, ale také samostatným vstupem na úrovni přilehlého terénu, což umožňuje komerční využití objektu. V úrovni hlavního vstupu se nachází otevřený prostor, ze kterého je možné sledovat sportovní akce na hřišti. Samotná hrací plocha má rozměry 12×24 metrů, výška stropu v této části činí 6 metrů. Víceúčelová hala byla postavena na železobetonové základové desce. Hlavní nosné konstrukce tvoří monolitické sloupy, které jsou rozmístěny v podélných stěnách,“ dodává.

I když interiér z části hýří barvami a to trochu zbytečně, je přístup k projektu a jeho finální řešení ukázkou toho, že když je investor osvícený a architekt dobře zvolený je možné i z tak jednoduché stavby jako je školní sportovní hala vytvořit zajímavý prvek. Jistě by se dalo jít ještě o kus dál a to například vybavit šikmé zelené plochy dalšími hracími prvky nebo na stěnách umístit třeba lezecké nebo cvičební prvky. I tak je projekt výrazně povedený. Uchází se i proto o Českou cenu za architekturu.

Čtěte další články na téma školaPraha

Foto: Jiří Bednář
Zdroj: Arch.Design