15. května 2024 –– architektura –– Ondřej Krynek

V malebné asi tisícové obci Veverské Knínice, kterou najdete západně od Brna, proběhla rekonstrukce a přístavba budovy sokolovny z 30. let minulého století. Důležité společenské centrum obce odstranilo staré přístavby a nahradilo je novými funkčnějšími. Výraz objektu je díky novému vstupu s oblouky a barevné jednotnosti velmi příjemný. Interiér je řešen ekonomicky, ale zcela vyhovujícím způsobem.

„Všechny stavební úpravy berou v potaz provozní nedostatky současné budovy a jasnou symetrickou kompozici původní sokolovny. Dvorní přístavba je kompletně odstraněna a nahrazena novou. Celé přízemí je nově v jedné úrovni, bezbariérově přístupné od návsi. Zásahy do provozu budovy vedou k jeho zjednodušení a umožňují využití sokolovny více skupinám paralelně. Nedochází ke kolizi provozů. Otevření přísálí do dvora umožňuje v budoucnosti dvůr při větších společenských událostech zapojit do života sokolovny. Součástí dvorní přístavby jsou nově přísálí, sklad, bar, šatny a WC,“ uvádí architekti ze studia New Work.

„Nové foyer je výrazným prvkem otevírající dům do prostoru návsi. Cihelné klenby vytvářejí krytý venkovní prostor. Loubí chrání před nepřízní počasí a prochází jím veřejný chodník. Odkazuje se k historickému typusu žudrů. Učebna v patře se otevírá na terasu, která je téměř v úrovni podlahy kostela a vzniká tak rozšířený veřejný prostor s novým horizontem pohledu na centrum obce, která se rozkládá v údolí mírně svažitého terénu,“ dodávají.

Výsledná rekonstrukce ukazuje, že podobné objekty, který jsou v České republice desítky, může dát druhý život stavbám, na které se upíná celá obec a je to často jeden z jejich důležitých komunitních prvků. Interiér je řešen ekonomicky, ale vkusně. Například bar z černých betonových tvárnic je skvěle padnoucí prvek, který prostor nijak nenarušuje. Příjemná je i venkovní terasa. Výsledná rekonstrukce a přístavba by se mohla stát vzorem pro podobné opravy v obcích a městech. I tentokrát se totiž naštěstí obešla bez barevných fasád a interiérů.

Čtěte další články na téma rekonstrukceBrno

Foto: Alexandra Timpau
Zdroj: New Work