26. května 2024 –– architektura –– Ondřej Krynek

V pražské městské části Královice, které najdete na východě od Prahy, proběhla rekonstrukce středověké tvrze datované nejspíše do 14. století. Nemovitá kulturní památky se čtyřmi podlažími byla v havarijním stavu a po citlivé obnově se z ní stal výstavní prostor, jenž je součástí většího areálu. Dominantou interiéru jsou gotické a renesanční prvky. Sklep slouží pro uskladněni vína.

„Dvacet metrů vysoká tvrz o půdorysu 10,5 × 10,5 metru stojí v západní části areálu bývalého hospodářského dvora nad svahem padajícím ke korytu řeky Rokytky. Obnova kulturní památky tvrze s novým využitím jako výstavní prostor byla provedena ve dvou fázích jako součást celkové rekonstrukce a dostavby historického dvora v Královicích,“ uvádí architekt František Doležel.

„V první fázi byl proveden podrobný stavebně technický průzkum a objekt byl staticky zajištěn (základy, krov), odvodněn a opatřen novou střešní krytinou z přírodní břidlice. Následně byl proveden restaurátorský průzkum, který odhalil gotické a renesanční prvky. Fáze druhá řešila renovaci interiéru a restaurátorské práce. Objekt je ponechán bez závažných zásahů s cílem maximálně zachovat jeho historickou podobu. V interiérech byly vybourány novodobé nenosné příčky, západní trakt se tak uvolnil pro výstavní expozice. Ve východním traktu zůstalo schodiště, které bylo kompletně zrestaurováno včetně původního zábradlí,“ dodává.

Za velmi povedenou rekonstrukci se dá tvrz považovat nejen díky interiéru, ale také renovaci fasády, kde restaurátorské práce vyústily v krásnou obnovu kamenných ostění a sgrafitových omítek. Trochu škoda je, že z budovy je galerie, která si na svůj provoz bude těžce vydělávat. Příhodnější by bylo vytvořit rušnější provoz od kavárny po jiné prostory, pokud by to památková ochrana dovolila.

Čtěte další články na téma galerierekonstrukce

Foto: Andrea Thiel Lhotáková
Zdroj: Doležel Architekti