20. června 2024 –– architektura –– Ondřej Krynek

V pražském Karlíně vyrostl další nepřehlédnutelný objekt. Jedná se o bytový dům Fragment, který vypadá jako kdyby jej navrhl nizozemský ateliér MVRDV, ale ve skutečnosti jej navrhl český ateliér Qarta. Nenabízí klasické byty, ale nájemní bydlení v různě velkých bytech definovanými velikostí boxů. Další výstředností mimo hmoty budovy poskládané kvádrů cihlové barvy je série nepřehlédnutelných soch od Davida Černého.

„Zvolená architektonická forma dvou ramen sbíhajících se do jednoho bloku odpovídá na lichoběžníkový tvar pozemku i charakter okolní zástavby. Fragment ztělesňuje přechod, či spíše průnik dvou světů. Dvě hmoty domu na jedné straně evokují blokovou zástavbu, jedna hmota na straně druhé zástavbu solitérní. Proces rozpadu blokové zástavby naznačuje i pixelizace fasádní hmoty,“ uvádí ateliér k architektuře budovy s tím, že: „S plným respektem ke kvalitám Invalidovny a energii tomuto místu vlastní stavíme Fragment do pozice kontrastní, do role otisku dnešní doby. Transformaci Karlína přinášíme rovnocenný dialog stávajícího a nového, který chápeme jako logickou podmínku kvalitního vývoje.“

„Pro koncepci domu je zásadní otevřenost a transparentnost. Z hlediska kontinuity, prostupnosti a kultivace veřejného prostoru je důležitá pozice vůči Invalidovně a parku. Mezi oběma objekty plyne přirozená trajektorie pohybu. Fragment se v jejím ústí rozestupuje, hmota domu je vykrojená. Příchozí vstupuje do velkorysého krytého prostoru se sochami, zelení a vodním prvkem, který poskytuje zázemí a příjemnou atmosféru pro chvíle oddychu rezidentům i veřejnosti. Na této ose je dům průchozí. Veřejnosti slouží také parter domu se službami a drobnými obchůdky. Atrium je pak klidovým prostorem, částečně dlážděným a částečně zaplněným zelení, a to včetně střechy a prvního patra,“ dodávají autoři.

Celkově nabízí objekt 15 200 metrů čtverečních obytné plochy a 2 600 metrů čtverečních komerčních ploch v přízemí. Na domě je hezké, že obchody nijak nenarušují ráz budovy. Koncept již vybavených bytů a především forma pronájmu cílí na mladé a to i díky tomu, že byty jsou vybavené. Budou to předpokládám především mladí, kteří dokážou ocenit kontroverzní dílo kontroverzního umělce Davida Černého, které budovu objímá či narušuje téměř ze všech stran či úhlů.

Čtěte další články na téma bydleníDavid Černý

Foto: BoysPlayNice
Zdroj: Qarta