31. března 2010 –– architektura –– Hana Hrudová

Na piazzetě Národního divadla jsou k vidění výsledky ideové architektonické soutěže, která představuje nápady mladých architektů, jak proměnit současnou kontroverzní podobu Nové scény Národního divadla. Soutěž, pořádaná firmou DuPont, přinesla  40 invenčních návrhů. Současná stavba Karla Pragera a Stanislava Libenského z roku 1983 se však zatím měnit nebude.

Vítěznou se stala práce Jiřího Matury reagující na využití počítačové technologie, která mění tvarosloví současné architektury. Jde o reflexi stávající fasády, kterou ve svém projektu pokrývá pravidelným rastrem z Corianu. Podmínkou účasti v soutěži  bylo použití materiálu vyráběným pořadatelskou firmou.

Druhé místo obsadilo studio Mimosa architekti. Ti navrhují stávající fasádu dočasně překrýt dvěma foliemi, převázat ji lany a do vzniklého prostoru vhánět vzduch. Vzniklé nafukující se vaky mohou zároveň sloužit jako projekční plátno. V pojetí těchto tvůrců je dynamická fasáda pouze jakýmsi prostředníkem a nemá nahradit tu současnou.

Třetí místo porota přidělila ateliéru COLL COLL. Zde tvůrci zdůrazňují podobu stávající fasády a kolem ní vytváří pouze rám. Do tohoto prvku je umístěn výtah, který návštěvníky vyveze nad budovu a umožní jim tak nahlédnout na ni z dosud neznámé perspektivy.

Firma DuPont organizuje podobné soutěže již delší dobu a v minulosti si vybrala pro proměnu například římské Koloseum. Probíhající výstava potrvá do 21. dubna 2010. Poté bude přemístěna do Ostravy a následně, společně s návrhy na pojednání jiných staveb, budou projekty putovat po dalších evropských zemích.

Foto a zdroj: DuPont