22. června 2010 –– architektura –– Ondřej Krynek

Plzeňské divadlo, které by mělo začít vyrůstat v roce 2012, bylo kompletně představeno. Postaveno bude podle ideových návrhů portugalské architektonické kanceláře Lda Manuel Graça Dias & Egas José Vieira Arquitectos a úpravách pražské kanceláře Helika. Budova tvořená dvěma skleněnými mosty propojenými objekty bude nabízet dva různě velké sály pro celkem 700 diváků.

Jen pár desítek metrů od řeky Mže, uprostřed rušného dopravního uzlu ulice Jízdecká ústící do Palackého náměstí, začne nejspíš už v roce 2012 vyrůstat nová budova Divadla Plzeň. Po připravované budově Západočeské galerii v Plzni od studia Kuba & Pilař, jejíž dokončení je plánováno na rok 2014, to tak bude druhá moderní budova, která v Plzní vyroste v příštích pěti letech. „Jedná se o jednu z největších investičních akcí, kterou v rámci kandidatury města na titul Evropské hlavní město kultury 2015 připravujeme“, sdělila k připravované budově divadla náměstkyně plzeňského primátora JUDr. Marcela Krejsová.

Samotné pětipatrové divadlo, které jako ideový návrh vytvořilo portugalské architektonické studio Lda Manuel Graça Dias & Egas José Vieira Arquitectos a v červenci 2009 jej vybrala čtrnáctičlenná městem vybraná komise, bylo navrženo v podobě dvou vzájemně propojených budov. Užší budova u hlavní čtyřproudové cesty je koncipována jako čistě provozní a chrání druhou budovu s divadelními sály, k níž je mírně nakloněna. Provozní budova bude nabízet prostor pro kanceláře, šatny hercům i technikům.

Provozní budova bude od druhého v každém ze svých pater propojena prosklenými mosty s hlavní divadelní budovou, která nabídne dva různě velké divadelní sály. Jeden bude mít kapacitu 500 diváků, druhý s vchodem na protilehlé straně kvůli plynulosti provozu bude mít kapacitu 200 diváků. Divadelní budova bude vybavena i zázemím pro scény a orchestr, studiovou scénou, a v posledním patře budou umístěny zkušebny. Počítáno je i s podzemním parkovištěm pro 200 automobilů a dalších 150 míst bude řešeno nedalekým domem v sadech Petatřicátníků.

Celý divadelní komplex dostane jednotný venkovní ráz založený na pohledovém betonu. Jižní strana bude ozvláštněna oválnou perforací šikmě položené bílé fasády. Součástí divadla bude i divadelní náměstí před budovou, na němž bude fungovat letní restaurace a kavárna. Místo si zde najdou i umělecká díla. To vše vyroste na ploše asi 8 000 metrů čtverečných a mohl by stát asi 550 milionů českých korun. Část peněz by mělo město získat ze soutěže o Evropské město kultury 2015. Užívání stavby by mohlo být zahájeno už v roce 2014.

Čtěte samostatný článek Západočeskou galerii  v Plzni postaví Kuba & Pilař

Foto a zdroj: PlzeňHelika