21. března 2012 –– architektura –– Barbora Heroldová

Ateliér Thomas Pucher, tým zaštítěný jménem nejednou oceněného a na mnoha místech domácího Rakouska i dalších, převážně evropských zemí autorsky otisknutého architekta, se vítězně zhostil projektu chystané Salcburské regionální nemocnice. Profesionalita je deklarována následováním přirozenosti ozdravného prostoru – akcentována je světlost, jednoduchost, harmonie.

Předložená vize nemocničního areálu je zasvěcena dokonalosti funkce. V tomto ohledu je koncepce promyšlena interně i externě. Efektivita vnitřního uspořádání je podporována jasnou strukturou rozmístění jednotlivých částí. Laboratoře spolu s pásmem garáží jsou orientovány směrem k vlakové trati, za čímž stojí snaha o zajištění klidu v části lůžkových oddělení a vyšetřoven. Prolínání zelených ploch celým objektem je součástí záměru maximalizace světla, areálu se tím navíc dostalo rázu určité přívětivosti a relaxačních prostorů.

Projekt je ve svém celku vizuálně poklidný, přesto mu nechybí estetické ambice. Při vytrvalé úctě k umírněnosti lze obdivovat komplexní soulad materiálů (například citlivé využívání skleněných ploch), barev a geometrie. Právě tvarovost, byť spíše na úrovni detailů, dává objektu asi největší náboj, přestože si od hravosti a experimentu, ke kterým neměl představovaný ateliér v mnoha minulých počinech daleko, drží důstojný odstup.

Thomas Pucher s desítkou spolupracovníků nabídl i při mírné strohosti dostatečně „lidský“ objekt a pro Salcburk se zdá být jeho realizace velmi pozitivním architektonickým krokem. Stavba počítá s užitnou plochou 89 000 metrů čtverečních. Etapa plánování byla již zahájena, dokončení první fáze směřuje k začátku roku 2015.

Úspěchy ateliéru v poslední době dokládá i zahájení výstavby areálu školy ve městě Amstetten v Rakousku. Kampus by měl v tomto případě spojit dvě stávající střední školy v jedninou a obohatit ji ještě hudební školu a tělocvičnu. Dominantou areálu bude pětipatrová kostka, která bude mí stejně jako přilehlé budovy stejně působivě obloženou fasádu dřevem. Dokončení se plánuje na červen 2014.

Čtěte všechny články na téma architektura, RakouskoThomas Pucher

Foto a zdroj: Thomas Pucher