3. září 2012 –– architektura –– Tomáš Holý

Kruhovitá plovárna přímo na vodní hladině uprostřed Vltavy. Tak s takovou vizí pro Prahu přišli tři mladí architekti Andrea Kubná, Ondřej Lipenský a Michal Volf. Jimi navržená veřejná plovárna by zabrala na řece stejně místa jako velký plavecký bazén, její průměr je totiž padesát metrů.

„Na počátku úvah o využití Vltavy je vnímání širších souvislostí. Řeka je v podstatě největší volnou plochou v centru města. Skýtá obrovský potenciál coby součást městského veřejného prostoru. Je místem, kam mají obyvatelé přirozenou potřebu chodit,“ připomínají architekti s tím, že tradici plováren na vodní hladině udržují i jiné světové metropole, například New York, Berlín či Vídeň.

Jimi navržený objekt je dřevostavba na železobetonovém pontonu vyplněným ještě polystyrenem. Po obvodu by mělo být 24 soukromých kajut, chybět by neměla sauna, parní lázeň, samozřejmostí jsou šatny, toalety a bar. Ten by měl obsloužit i zájemce, kteří připlují k plovárně na lodičkách.

Samotná plovárna by byla ve středu stavby, kde by nabídla kromě dětského bazénu rovněž pětadvacet metrů dlouhý plavecký bazén. V zimě by pak našla další využití, a to jako veřejné kluziště. Vzhledem k čistotě vody ve Vltavě projekt počítá s filtrací vody přes speciální membránu. Energie by měla plovárna využívat přímo z řeky. „Filtrační membrána volně propouští vodu z řeky do bazénu a přitom filtruje říční nečistoty. Princip je obdobný jako u membrány, kterou v současnosti navrhuje společnost ARUP pro plovoucí plovárnu do New Yorku,“ uvedli architekti.

Objekt by byl mobilní, složený z jednotlivých částí tak, aby je mohl kdykoliv odvézt remorkér. Sestavit plovárnu je možné na mnoha místech. Architekti navrhli celkem osm lokalit, vesměs po celé délce řeky v centru města, aby stavba byla snadno dostupná. Přístup by umožnila buď lodní přeprava, nebo případná pěší lávka.

Čtěte všechny články na téma bazén

Foto a zdroj: Plovárna Praha