20. listopadu 2013 –– architektura –– Alžběta Stodolová

Německý ateliér J. Mayer H. dokončuje třetí z celkově dvaceti plánovaných čerpacích stanic umístěných podél dálnice spojující důležitá místa Gruzie s Ázerbájdžánem a Tureckem. Po několika již dokončených projektech tak přichází s dalšími výraznými stavbami, které mají symbolizovat pokrokovost Gruzie a přinést do života místních obyvatel nové možnosti.

J. Mayer H. je berlínské studio, které má na svědomí již několik staveb v malém velmi dynamicky se rozvíjejícím státě na Kavkaze. Patří mezi ně soud, policejní stanice a letiště v horském městečku Mestia, hraniční přechod ve vesnici Sarpi a kavárna v Batumi. Interdisciplinární atelier se ve své práci zaměřuje na propojení architektury a nových technologiemi. Tvůrci jsou fascinování vztahem mezi lidským tělem, technologií a přírodou.

Nová odpočívadla podél důležité dopravní tepny otevřené v roce 2011 byla umístěna na pečlivě vybraných místech tak, aby fungovala jako aktivátory společenského života lidí v okolí. Každý areál v sobě obsahuje několik budov sloužících jako čerpací stanice, prostor pro supermarkety, farmářské trhy a výstavy uměleckých řemesel.

Skupina futuristických staveb nabízí propojení potřeb projíždějících lidí s místními obyvateli, jejich zemědělskými produkty a kulturou. Stavby jsou navrženy ve formě výrazných betonových konstrukcí. Čerpací stanice jsou otevřené, u zbylých objektů je interiérový prostor vytvářen pomocí prosklených stěn, které respektují divoké tvarování betonové hmoty a plně se mu podřizují.

Ve dne budovy tvoří výraznou dominantou, kterou na pozadí zasněžených kavkazských vrcholků nelze přehlédnout. V noci, díky výraznému a nápaditě řešenému osvětlení, vytvářejí moderní prostor vybízející k zastavení a odpočinku řidiče využívající novou dálnici.

Čtěte další články na téma GruzieJ. Mayer H.

Foto a zdroj: J. Mayer H.