25. listopadu 2014 –– architektura –– Ondřej Krynek

V Praze byla zahájena výstavba nové budovy Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT se zkratkou CIIRC. objekt o užitné ploše 40 tisíc metrů čtverečních vznikne rekonstrukcí a dostavbou stávajících budov ČVUT v pražských Dejvicích. Špičkové pracoviště a vzdělávací centrum nabídne zázemí pro nové generace vědců.

„Jedná se o ústav, který se svým moderním charakterem, principy budování, součinností s partnery, principy provozu, vědeckými výsledky, jejich transferem do praxe i stylem výchovy nové generace špičkových odborníků stane unikátním, modelovým centrem excelence v ČR, posilujícím integritu i mezinárodní prestiž ČVUT,“ řekl prof. Vladimír Mařík, ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT.

„Rekonstrukce a další stavební práce by měly být zvládnuty v rekordním čase – pouhých čtrnáct měsíců od jejich zahájení,“ uvádí Andrea Vondráková z Odborů vnějších vztahů ČVUT. O architektonický návrh novostavby v ulici Jugoslávských partyzánů se postaralo české studio Technico a vyznačuje se především výrazným skleněným pláštěm. Náklady na vybudování kompletního projektu institutu dosahují 1,38 miliardy korun a jsou financovány ze státního rozpočtu.

Čtěte další články na téma architekturaČVUT

Foto a zdroj: TechnicoCIIRC ČVUT