5. srpna 2015 –– architektura –– Jakub Sochor

Tsinghua University navrhla ve spolupráci se studiem Link-Arc čínský pavilon pro světovou výstavu Expo 2015. Výsledná práce patří mezi ty pavilony výstavy, jejichž plné pochopení vyžaduje zohlednění okolních prvků – stavba totiž symbolizuje mrak, který se vznáší nad přilehlými prostory. Dává tím najevo nutnost harmonie mezi městem a přírodou.

Tématem čínského pavilonu je Země naděje. Prostřednictvím realizace, jejímž hlavním architektem byl Yichen Lu, je vyjádřen názor, že naděje na ekologicky udržitelný život může být promítnuta do praxe harmonickým vztahem mezi městskou zástavbou a přírodou. V týmu, který je pod unikátním projektem podepsán, figurují Alban Denic, Shuning Fan, Mario Bastianelli, Ching-Tsung Huang, Hyunjoo Lee, Dongyul Kim, Ivi Diamantopoulou, Wei Huang, Zachary Grzybowski, Elvira Hoxha, Aymar Mariño-Maza, Zhou Yuan, Chen Hu a Yoko Fujita.

Dominantou rustikálně vyhlížejícího pavilonu je střecha, jíž tvoří dynamické střídání konvexních a konkávních klenutí, a která se skládá z šindelových panelů. Ty odkazují na tradiční střešní krytinu z keramiky, jsou však interpretovány jako velké bambusové listy. Jejich rozmístění utváří strukturu s mezerami, skrze něž je prosvětlen interiér, který navrhl Jiansong Wang. Střecha je opatřena rovněž terasou poskytující výhled na prostranství světové výstavy.

Areál pavilonu, umístěný pod atypickým řešením střechy, je pojímán jako pšeničný lán, což odkazuje na bohatou agrární minulost Číny. Takto řešený prostor volně přechází do interiéru objektu, jehož ohnisko spočívá v diodové multimediální instalaci. Autory designu světelných prvků jsou Yi Du a Xiaoxi Liu, přičemž celkový návrh okolní krajiny pavilonu ztvárnil Xiaosheng Cui.

Vzhledem k členitosti projektu představuje návštěva čínského pavilonu procházení sledem prostorů – od okolních pšeničných lánů, přes shlédnutí interaktivních materiálů (pojednávajících o kulturních rysech čínských provincií) až po vstup na vyhlídkovou plošinu nad střechou.

Čtěte další články na téma Expopavilon

Foto a zdroj: Link-Arc