27. září 2015 –– architektura –– Jakub Sochor

Brněnské architektonické studio Chybik + Kristof Associated Architects ztvárnilo návrh novostavby komplexu farního kostela Seslání Ducha svatého, který je plánován pro sídliště Brno-Líšeň. Dílo, rozprostírající se na ploše o rozloze 1 hektaru, vzniklo při příležitosti architektonické soutěže, jejímž zadavatelem jsou Salesiánská provincie Praha a Nadace pro radost.

Pod návrhem novostavby sakrálního komplexu jsou podepsáni Ondřej Chybík, Michal Krištof, Kryštof Foltýn, Martin Holý, Lenka Musilová a Marek Petrík. Projekt sestává ze tří jasně definovaných částí, jež představují budovu kostela, farní centrum a klášter. Tyto objekty mezi sebou vytvářejí veřejný komunitní prostor v podobě kostelního nádvoří, které je orientováno na jih a umožňuje tak výhled na Pálavu, významný krajinný prvek Moravy.

Ústředním motivem prostoru je kombinace přirozeného světla a centrální osové symetrie. Hlavní loď spočívá v jednoduchém prostoru, jehož střídmost a výrazová skromnost odkazuje na současné tendence římskokatolické církve v období pontifikátu papeže Františka. Výškovou dominantu celého komplexu představuje zvonice, jež organicky vyrůstá z nároží společenské místnosti.

Umístění a forma sakrálního souboru vyvolává řadu funkcí, které zahrnují běžné setkávání farníků po mši či venkovní bohoslužby. Umožňuje rovněž přímé propojení nádvoří se společenským sálem, jenž tak získá trojnásobný prostor.

Nutno však poukázat na samotný průběh stavby, který by v případě realizace projektu mohl probíhat v následujícím pořadí. Tvůrci totiž představili scénář, dle nějž by nejprve vyrostla zvonice a až poté loď kostela – její místo by až do zhotovení objektu vyplnil prozatímní modlitební prostor, lemovaný stromořadím a vyplněný kostelními lavicemi.

Počin studia Chybik + Kristof Associated Architects byl jedním ze 74 návrhů, jež se zúčastnily soutěže na novostavbu farního kostela Seslání Ducha Svatého se zázemím v Brně-Líšni. Žádný ze soutěžních návrhů nezískal první místo, přičemž na druhé příčce se umístil návrh Tomáše Kodeta a Martiny Kodetové a třetí místo obsadil počin Jiřího Šťávy. V soutěži byly rovněž uděleny tři odměny, z nichž jednu obdrželo právě studio architektů Ondřeje Chybíka a Michala Krištofa. Dlužno doplnit, že investiční náklady návrhu činí 57 852 000 korun českých.

Čtěte další články na téma kostel

Foto a zdroj: Chybík + Krištof